เรียนต่ออเมริกา กับ Pierce College

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา กับ Pierce College

Postby uniadvice » Mon May 14, 2018 11:00 am

Pierce College


Pierce College
เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี โดยได้รับการรับรองจาก Northwest Commission on Colleges and University และกระทรวงศึกษาธิการของอเมริกา โดยเปิดทำการสอนมานานกว่า 50 ปี ติดอันดับ 1 ใน 10 ของวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกา ประกอบด้วย 2 วิทยาเขตในเมือง Lakewood และ Puyallup ทั้งสองวิทยาเขตเป็นวิทยาเขตที่สวยงาม โดยนักศึกษาจะได้เห็นสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำและภูเขา โดยทั้งสองวิทยาเขตอยู่ห่างจากเมืองซีแอตเติลไปทางตอนใต้ ประมาณ 45 นาที และในแต่ละวิทยาเขตห่างกันประมาณ 30 นาที โดยในแต่ละ Quarter มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ 9,000 คน โดยหลังจากจบหลักสูตร 2 ปี ที่วิทยาลัยแล้วสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้อีก 2 ปี เพื่อจะให้ได้วุฒิปริญญาตรี วิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาได้ใช้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี


หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนภาษา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยเน้นทักษะด้าน การอ่าน การเขียน หลักไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง และการสนทนาสื่อสารอย่างถูกต้องในเชิงวิชาการ

• หลักสูตร Professional/ Technical Programs เป็นหลักสูตร 6 เดือน จนถึง 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

• หลักสูตร University Transfer (Associate Degree) เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใน 2 ปีแรก เรียนที่ Pierce College และต่ออีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกา


สาขาวิชาที่เปิดสอน
- Anthropology
- Archaeology
- Art
- Astronomy
- Atmospheric Science
- Biology
- Business Transfer
• Accounting
• Administration
• Finances
• Management
- Chemistry
- Computer Information Systems
- Digital Film
- Economics
- Education
- Engineering
* Aeronautical
* Bioengineering
* Chemical
* Civil
* Computer
* Electrical
* Environmental
* Industrial
* Materials
* Mechanical

- English
- Environmental Science
- Foreign Languages
• American Sign Language
• French
• German
• Japanese
• Korean
• Spanish
- Geography
- Geology
- Health Education /Wellness
- Health Science
• pre-dentistry
• pre-medical
• pre-nursing
• pre-occupational therapy
• pre-pharmacy
• pre-physical therapy
- History
- Humanities
- Journalism
- Law (Pre)
- Mathematics
- Microbiology
- Music
- Oceanography
- Philosophy
- Physical Education
- Physics
- Political Science
- Psychology
- Sociology
- Social Service/Mental Health
- Communication Studies
- Construction Management
- Criminal Justice
- Digital Design
- Dramaที่พัก
นักศึกษาสามารถเลือกที่พักได้ ดังนี้
Homestay:
เป็นการพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวอเมริกันด้วย โดยนักศึกษาจะมีห้องนอนส่วนตัวรวมอาหาร 3 มื้อ
Apartment living:
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความเป็นอิสระสามารถเลือกพักเป็นอพาร์ทเมนท์ที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ Pierce College International Education Office คอยช่วยเหลือในการจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron