เรียนต่อแคนาดา กับ Language Studies International (LSI)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา กับ Language Studies International (LSI)

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 12:10 pm

Language Studies International (LSI)


LSI
เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี โดยมีนักเรียนจากทั่วโลกที่เข้ามาศึกษา เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ LSI ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มอลตา ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนต่อในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น


วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศแคนาดา

LSI, Toronto
Toronto เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ โรงเรียนตั้งอยู่ที่โรสเดล ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอาคารที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ครบครัน

LSI, Vancouver
Vancouver เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่ที่สุดติดอันดับโลก โรงเรียนตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยในใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ใกล้กับรถประจำทาง และรถไฟฟ้า โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย พร้อมฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน


ประสบการณ์ที่นำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ
• LSI International Atmosphere นักเรียนจะได้พบนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนต่างชาติที่มาเรียนภาษา
• LSI Language Centres. สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั้งด้านวัฒนธรรมและสังคม
• LSI Small Classes นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว
• LSI Quality Inspected Homestays. นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศที่เลือกเรียนเพื่อเป็นการช่วยในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจากนอกห้องเรียน
• LSI Teachers. อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกมาในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นมิตร พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนภาษา
• LSI Language Centres. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
• LSI Interactive Classroom. การสอนภาษาที่มีการตื่นตัวตลอดเวลาในห้องเรียนจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างเร็วและคล่องแคล่ว
• LSI Finds the Right Level for You. ในวันแรกของการเปิดเรียนนักเรียนจะได้ทำการสอบเพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนในระดับความรู้ของนักเรียนเอง
• LSI Certificate. นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายหลังจากจบหลักสูตร
• LSI Multimedia/Internet. สถาบันมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นการฝึกด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ใหม่ๆ
• LSI Free Internet Access มีอินเตอร์เน็ตสำหรับบริการนักเรียนได้ใช้ฟรีหลักสูตรที่เปิดสอน
1. General Courses โดยแบ่งออกเป็น
- LSI Standard 20 course เป็นการเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์
- LSI Intensive 30 course เป็นการเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์

2. International School Year (ISY) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระยะยาว ตั้งแต่ 24/30/36/48 สัปดาห์

3. Preparation for University, College and Career เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะสำหรับใช้ในการศึกษาต่อ

4. Exam Preparation หลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge/TOEFL iBT/TOEIC

5. English for Specific Purposes เป็นหลักสูตรภาษาเฉพาะทาง เช่น English for Teaching

6. English for Business เป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ


ค่าเรียนหลักสูตร Intensive English 30 Courses 2018
ลงทะเบียนเรียน 1 - 3 weeks ค่าเรียน สัปดาห์ละ CAD 400
ลงทะเบียนเรียน 4 - 11 weeks ค่าเรียน สัปดาห์ละ CAD 390
ลงทะเบียนเรียน 12 - 15 weeks ค่าเรียน สัปดาห์ละ CAD 375
ลงทะเบียนเรียน 16 - 23 weeks ค่าเรียน สัปดาห์ละ CAD 360
ลงทะเบียนเรียน 24 - 48 weeks ค่าเรียน สัปดาห์ละ CAD 310
ที่พัก
LSI มีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนที่มาเรียนภาษากับสถาบันโดยที่พักแบ่งออกเป็น

LSI Homestays
เป็นการพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่พักที่มีความปลอดภัย และนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

LSI Residential/Student Hostels
เป็นหอพักของโรงเรียนซึ่ง จะแบ่งเป็นห้องเดี่ยว หรือห้องคู่ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่ๆจากทั่วโลก

Residence Hotels
เป็นที่พักที่ราคาประหยัดกว่าโรงแรม มีบริการทำความสะอาด และในบางแห่งอาจมีอุปกรณ์ทำครัวให้ด้วย


ดูรายละเอียดของสถาบันได้จาก www.lsi.eduต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron