เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Hawthorn Singapore

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Hawthorn Singapore

Postby uniadvice » Mon May 14, 2018 11:18 am

Hawthorn, Singapore

Hawthorn Singapore
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาของ TMC Education Corporation Ltd., โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนในการที่ได้มอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน เสมือนหนึ่งนักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งทักษะต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและมีคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ซาอุดิอารเบีย รัสเซีย และประเทศในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่สถาบันนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยในทุกห้าสัปดาห์โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ และยังมีการจัดเอ็กซ์ตร้าคลาส สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้น การพูด และการเขียน โดยหลังจากการเลิกเรียนในห้องเรียนจะมีการจัดกิจกรรม เช่นการฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น

Hawthorn Singapore ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินการเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ร้านอาห