เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Hawthorn Singapore

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Hawthorn Singapore

Postby uniadvice » Mon May 14, 2018 11:18 am

Hawthorn, Singapore

Hawthorn Singapore
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการศึกษาของ TMC Education Corporation Ltd., โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนในการที่ได้มอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน เสมือนหนึ่งนักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว นักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งทักษะต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและมีคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านทักษะทางด้าน การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ซาอุดิอารเบีย รัสเซีย และประเทศในแถบเอเชีย และตะวันออกกลาง สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่สถาบันนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยในทุกห้าสัปดาห์โรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ และยังมีการจัดเอ็กซ์ตร้าคลาส สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้น การพูด และการเขียน โดยหลังจากการเลิกเรียนในห้องเรียนจะมีการจัดกิจกรรม เช่นการฟังเพลง ดูภาพยนตร์ เป็นต้น

Hawthorn Singapore ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินการเดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยในทุกระดับใช้ระยะเวลาในการเรียน 10 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งระดับออกเป็น ดังนี้
• Pre-elementary
• Elementary
• Pre-Intermediate
• Intermediate
• Advanced (English for Academic Purposes)
• IELTS


Pre-Elementary – Intermediate จะเป็นการเรียนการสนทนาติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ โดยเป็นการเน้นในทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดอย่างถูกหลักไวยากรณ์ เหมือนกับเจ้าของภาษา

2. EAP (English for Academic Purposes) จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการเขียนในเชิงวิชาการ การจดโน้ตย่อ และการนำเสนองาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นในทุกทักษะที่นักเรียนต้องการเพื่อนำไปใช้ในการสอบ IELTS

3. IELTS เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวในการสอบ IELTS โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสอบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายในการสอบให้ได้คะแนนตามที่นักเรียนต้องการ

4. Business English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการนำไปใช้ในการติดต่อธุรกิจ ดังนี้
• Oral Communication Skills ซึ่งจะรวมถึงการเรียนวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรองของแต่ละประเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
• Basic Business skills เป็นการเรียนพื้นฐานทางด้านธุรกิจ รวมถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในระบบธุรกิจ
• More advanced business skills เป็นการเรียนทักษะด้านธุรกิจในระดับสูงสำหรับใช้ในการตลาด การโฆษณา และในการทำสัญญา
• Business writing เป็นการเขียนในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมลล์ จดหมาย การเขียนโน๊ตย่อและการเขียนรายงาน
• Public speaking and presentation skills เป็นการพูดในที่สาธารณะและทักษะในการนำเสนองาน
• Resume writing and job interview skills เป็นการเขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว และทักษะในการสัมภาษณ์งานสิ่งอำนวยความสะดวก
สถาบันคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษโดยเตรียมบริการต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้รับความสะดวกที่สุด ดังนี้
• ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรต่างๆ
• ดำเนินการเรื่องการสมัครเรียน
• ดำเนินการเรื่องการขอวีซ่านักเรียน
• จัดหาที่พัก
• จัดคนไปรับที่สนามบิน
• ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบันที่พัก
สถาบันมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่ต้องการเรื่องที่พัก โดยที่พักแบ่งออกเป็น

Student Hostels
เป็นที่พักที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม และมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถบัส และรถไฟฟ้า โดยนักเรียนสามารถเดินจากที่พักไปยังสถานีรถประจำทางได้ง่าย ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 300 – 400 /เดือน

Homestay
เป็นการพักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอาหาร ค่าใช้จ่ายประมาณ S$ 600 – 800/เดือนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron