เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO Newcastle University

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO Newcastle University

Postby uniadvice » Mon May 14, 2018 10:53 am

INTO Newcastle University


มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวคาสเซิล เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลงานด้านการสอน และการวิจัยดีเด่น ติดอันดับ Top 20 และติดอันดับ Top 5 ในหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มากกว่า 175 ปี ตั้งอยู่เมืองนิวคาสเซิล ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากเมืองลอนดอน สำหรับนักศึกษาที่ชื่นชอบความเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันเหมือนเมืองลอนดอน แต่ค่าครองชีพถูกกว่า เมืองนิวคาสเซิลอยู่ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถไฟ


website: www.into.uk.com/newcastleหลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตร Foundation Programme
• หลักสูตร Diploma Programme
• หลักสูตร Graduate Diploma Programme
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English for Undergraduate Study, English for Postgraduate Study, Pre-Sessional English, General English)


หลักสูตร International Foundation Programme
เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมสำหรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อปี 1 ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียน 2 เทอม สำหรับเข้าเรียนต่อในสาขา Architecture, Business and Management, Humanities and Social Sciences, Physical Sciences and Engineering, and Biological and Biomedical Sciences

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study อายุ 17 ปี ขึ้นไป

Intake: กันยายน และ มกราคม ยกเว้นสาขาสถาปัตยกรรม เปิดเฉพาะกันยายน เท