เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Raffles Design Institute Singapore

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Raffles Design Institute Singapore

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 1:50 pm

Raffles Design Institute/Singapore


Raffles College of Design and Commerce (RCDC)
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนของออสเตรเลีย ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางด้านศิลปะ และการออกแบบ โดยก่อตั้งในปี ค.ศ.1978 โดยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำหลักสูตรด้านการออกแบบ โดยหลักสูตรเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี โดยสถาบันได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียรวมถึงรัฐบาลไทยด้วย โดยมีวิทยาเขตอยู่ในหลากหลายประเทศ เช่น Auckland, Bangkok, Beijing, Changchun, Changzhou, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Mumbai, Ningbo, Shanghai, Singapore, Sydney, Wuhan


Raffles Design Institute, Singapore
เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของ RCDC ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดประเทศหนึ่งและอยู่ใกล้กับประเทศไทยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเครื่องบินเป็นประเทศที่สะอาด ปลอดภัย การเดินทางสะดวก โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสำหรับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสาขาที่เปิดสอน สำหรับนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตกลับไปเรียนต่อในประเทศไทย หรือออสเตรเลียได้


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. English Program
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันได้

2. Certificate Program
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาเรียน 1 ปี

3. Diploma Program
เป็นหลักสูตรอนุปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 1 ปี

4. Bachelor Degree
หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3 ปี

5. Master Degree
หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 ปี


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปริญญาโท
• Master of Design
- Fashion Design
- Graphic Design
- Digital Media
- Interior Design


• Master of Commerce
- Management
- Marketing
- Finance
- Tourism
- Hospitality
- Design Management2. หลักสูตรปริญญาตรี
• Bachelor of Design
- Fashion Design
- Interior Design
- Product Design
- Jewellery Design
- Graphic Design
- Multimedia Design
- Animation
- Game Design


• Bachelor of Commerce
- Marketing
- Finance
- Tourism
- Hospitality


• Bachelor of Science (Top-up)
- Applied Psychology
- Biomedical Science
- Infocomm Security3. หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา
• Jewellry Design
• Applied Psychology
• Biomedical Science
• Infocomm Security
• Buyer & Retail Manager


วันเปิดภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษาต่อปี โดยเปิดรับนักศึกษาในเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม


คุณสมบัติการรับเข้าเรียน
- หลักสูตร ประกาศนียบัตร รับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5
- หลักสูตร อนุปริญญาตรี และอนุปริญญาตรี รับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5
- หลักสูตรปริญญาตรี รับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0
- หลักสูตรปริญญาโท รับจบ ปริญญาตรี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5

www.raffles-design-institute.edu.sgต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron