เรียนต่อแคนาดา กับ Language Studies International (LSI)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา กับ Language Studies International (LSI)

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 12:10 pm

Language Studies International (LSI)


LSI
เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี โดยมีนักเรียนจากทั่วโลกที่เข้ามาศึกษา เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ LSI ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มอลตา ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนต่อในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น


วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศแคนาดา

LSI, Toronto
Toronto เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ โรงเรียนตั้งอยู่ที่โรสเดล ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอาคารที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ครบครัน

LSI, Vancouver
Vancouver เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่ที่สุดติดอันดับโลก โรงเรียนตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยในใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ใกล้กับรถประจำทาง และรถไฟฟ้า โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย พร้อมฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน


ประสบการณ์ที่นำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ
• LSI International Atmosphere นักเรียนจะได้พบนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและ