เรียนต่ออเมริกา กับ Everett Community College

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา กับ Everett Community College

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 11:56 am

Everett Community College


Everett เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของเมือง Seattle ประมาณ 35 – 45 นาที และห่างจากเมือง Vancouver ประมาณ 2.5 ชั่วโมง โดยรถบัส หรือรถไฟ Everett เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษัทโบอิ้ง ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งแม่น้ำและภูเขา


Everett Community College เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสายอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ในวิทยาเขตที่ปลอดภัย และทันสมัยรวมถึงคุณภาพหลักสูตรที่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง วิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนประมาณ 5,000 – 8,000 คน มีมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 60 มหาวิทยาลัย รวมถึงมีหลักสูตรทางสายอาชีพมากกว่า 30 หลักสูตรให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เป็นวิทยาลัยที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติทั้งในเรื่องเรียนและด้านที่พัก นอกจากนี้ยังเป็นวิทยาลัยที่นักศึกษาไม่ต้องมีผลสอบ TOEFL เนื่องจากในวันแรกที่ไปถึงที่วิทยาลัยนักศึกษาทุกคนจะต้องทำการสอบด้านภาษากับวิทยาลัยโดยตรง ถ้าผลภาษาได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดจะต้องเริ่มจากการเรียนภาษาก่อนในเทอมแรก


สาขาวิชาที่เปิดสอน
• Accounting
• Advanced Manufacturing Technology
• Anthropology
• Arts
• Aviation Maintenance Technology
• Business Administration
• Cosmetology
• Creative Writing
• Computer Science
• Criminal Justice
• Digital Illustration
• Early Childhood Education
• Education(Elementary and Secondary)
• Engineering
* Engineering Technology
* Emergency Medical Technician
• English
• Environmental/ Resource Sciences
• English as a Second Language
• Foreign Language
• Geology
* Graphic Design
• History
• Human Services
• Journalism
• Law
• Mathematics
• Pre-Medicine/Dentistry
• Music
• Nursing
• Nutrition
• Pre-Occupational Therapy
• Ocean Research College Academy
• Optometry
• Pre-Law
• Philosophy
• Photography
• Pre-Pharmacy
• Pre-Physical Therapy
• Political Science
• Psychology
• Sociology
• Speech
• Pre-Veterinary Medicine
* Web Designที่พัก
นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน เนื่องจากทางวิทยาลัยไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษา แต่มีอพาร์มเมนท์ที่เป็นของเอกชน ที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัย และการเดินทางสะดวก โดยมีบริการรถสาธารณะมายังวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron