เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO Glasgow Caledonian University

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO Glasgow Caledonian University

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 11:46 am

INTO Glasgow Caledonian University


มหาวิทยาลัยรัฐบาล หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสก๊อตแลนด์ ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 61 จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Glasgow ซึ่งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูก มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงาม มีภูมิประเทศที่สวยงามและเป็นธรรมชาติสูง ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที โดยรถไฟ โดยมีนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนประมาณ 10% โดยมาจาก 100 ประเทศจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในหลักสูตรด้าน Risk Management, Computer Games Design, Engineering, Fashion Marketing และ Fashion Design


Website: www.into.uk.com/scotland


หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตร Foundation Programme
• หลักสูตร Diploma Programme
• หลักสูตร Graduate Diploma Programme
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Study Abroad English, English for Undergraduate Study, English for Graduate Study, Pre-Sessional English)


หลักสูตร Foundation Programme
เป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับ ปี 1 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปี 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย ระยะเวลาเรียน 2 - 3 เทอม ในสาขา Accountancy, Built Environment, Business and Management, Computing, Health or Biological Sciences, Engineering

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study อายุ 17 ปีขึ้นไป

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตร Diploma Programme
เป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับปริญญาตรีปี 2 ของมหาวิทยาลัยในสก๊อตแลนด์ ระยะเวลาเรียน 3 เทอม เพื่อเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี ปี 3 ของมหาวิทยาลัยในสาขา Business, Engineering, Computing

Entry Requirement: รับจบ ปี 1 ของมหาวิทยาลัย ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 (W:5.0) หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study อายุ 17 ปี ขึ้นไป

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตร Graduate Diploma Programme
เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน และผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย ในสาขา Business, Engineering, Computing และ Creative Industries โดยมีระยะเวลาเรียน 2 – 3 เทอม

Entry Requirement: รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 – 5.5 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Postgraduate Study

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่
• Study Abroad with English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 40 เครดิต โดยมีระยะเวลาเรียน 6 – 18 เดือน ผลภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 4.5
• English for Undergraduate Study หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม – 1 ปี และผลภาษาอังกฤษอย่างต่ำ IELTS 3.0
• English for Postgraduate Study หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาเรียน 1 เทอม – 1 ปี และผลภาษาอังกฤษอย่างต่ำ IELTS 3.0
• Pre-Sessional English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาก่อนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้ระยะเวลาเรียน 5 – 10 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 5.5ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron