เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Academic College Group (ACG)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Academic College Group (ACG)

Postby uniadvice » Wed May 09, 2018 11:41 am

Academic College Group (ACG)


ACG
เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำแห่งสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนเพื่อปูพื้นฐานและสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันมีนักเรียนที่มาเรียนทั้งในประเทศและนอกประเทศนิวซีแลนด์กว่า 40 ประเทศจากทั่วโลก โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่ครบวงจรตั้งแต่ในระดับอนุบาลถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 4,000 คน เป็นนักเรียนไทยประมาณ 20 คน


ACG ประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1. ACG English School เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรตลอดปี ดังนี้

- ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

- หลักสูตรพิเศษ ได้แก่ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC และ University of Cambridge Examination

- ประกาศนียบัตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาของ The University of Auckland เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย The University of Auckland และสอนโดย ACG เมื่อจบหลักสูตรด้วยคะแนนตามเกณฑ์ นักเรียนจะได้รับการรับรองเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ และประกาศนียบัตรนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์

- ประกาศนียบัตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาของ AUT University เป็นหลักสูตร 8 – 12 เดือน ของมหาวิทยาลัย AUT ที่รับรองเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย AUT และเป็นที่ยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์


2. โรงเรียนประถมและมัธยมในนิวซีแลนด์ โดยทุกโรงเรียนในเครือ ACG ใช้ระบบการสอนแบบนานาชาติอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ University of Cambridge International Examination: IGCSE, AS/A และ AICE โดยประกอบด้วยโรงเรียนในเครือ

- ACG Strat