เรียนต่อแคนาดา กับ International House Vancouver

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา กับ International House Vancouver

Postby uniadvice » Tue May 08, 2018 4:31 pm

International House Vancouver


International House
เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านของคุณภาพการเรียนการสอน โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนขนาดเล็ก และอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีคุณวุฒิสูงในด้านการสอนภาษาอังกฤษ International House Vancouver เป็นหนึ่งในโรงเรียนของ International House ที่มีอยู่มากกว่า 130 โรงเรียน จาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยคุณภาพของทุกโรงเรียนจะใช้มาตรฐานการเรียนการสอนเหมือนกัน

International House Vancouver เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจาก the Canada Language Council (CLC) และ the Canadian Association of Private Language School (CAPLS) โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1953 โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ International House World Organization โดยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นด้านคุณภาพและการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้ดีและเร็วขึ้น


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General English
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

2. Test Preparation
เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ Cambridge/ TOEFL/ IELTS/ TOEIC

3. Specialized Programs
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง เช่น Teacher Training, Business English และ The University Foundation Program

4. English for Academic Purposes
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีโครงการสำหรับการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หรือเพื่อใช้สำหรับการทำงาน


ที่พัก
โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก
Homestay:
การพักกับครอบครัวชาวแคนาดา ซึ่งมีประสบการณ์ในการรับนักเรียนต่างชาติมานาน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 – 40 นาที
Dormitory & Student House:
โดยที่พักทั้งสองจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที โดยรถบัส หรือ 25 นาที โดยการเดิน โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัว และใช้ห้องน้ำ ห้องครัวร่วมกันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron