เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Unique New Zealand English Language S

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Unique New Zealand English Language S

Postby uniadvice » Tue May 08, 2018 4:14 pm

Unique New Zealand English Language School


Unique
เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน ที่ได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority ตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยตั้งอยู่ที่ Browns Bay ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 20 นาที เป็นศูนย์กลางด้านดนตรีและศิลปะ ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง คาเฟ่ ร้านอาหารและศูนย์กีฬา

Unique เป็นสถาบันสอนภาษาที่หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนในการเรียนภาษา หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องทั้งสี่ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อ การทำงาน หรือเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนที่มาจาก 40 ประเทศทั่วโลกที่มาเรียนภาษากับทางโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาโดยตรง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และในสถานที่ที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยชายหาดที่สวยงามใกล้กับโรงเรียน


หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน
1. General English
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อใช้อย่างเป็นทางการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

2. English for Academic Purposes (EAP)
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา เปิดสอน 4 ระดับ จากระดับกลาง จนถึงระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและคำศัพท์ชั้นสูง เพื่อการสอบ IELTS หรือเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

3. Exam Preparation
ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อการสอบ TOEFL และ Cambridge โดยจะเปิดสอนในช่วงบ่าย ในช่วงเช้าจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในระดับอุดมศึกษา

4. Business & Work Skills Development
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงาน เป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ โดยโครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจ ทักษะการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล

5. English for Further Studies (EFS)
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรเน้นทั้งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการเตรียมพื้นฐานด้านการศึกษาตามระบบการเรียนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการสอนคำศัพท์ สอนทักษะการเรียน การบริการเวลา และรวมถึงด้านวัฒนธรรม

6. Junior English
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 8 – 12 ปี การเรียนการสอนเน้นที่ความสนุกสนานและบรรยากาศที่เป็นกันเอง อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ผ่านทางด้านการศึกษาธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ การแสดง เกมส์กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง


ค่าเรียนปี 2018
ลงทะเบียนเรียน 2 - 12 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 390
ลงทะเบียนเรียน 13 - 24 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 370
ลงทะเบียนเรียน 25+ สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 350ที่พัก
การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตประจำวันที่ต่างกันไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยโฮมสเตย์ ของ Unique ได้รับการคัดเลือกอย่างดีในลักษณะความเป็นกันเองและรูปแบบการใช้ชีวิต ครอบครัวเหล่านี้จะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัย และชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จด้านการเรียน โฮมสเตย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่สามารถมาโรงเรียนโดยการเดิน หรือรถโดยสารประจำทางในระยะสั้นๆ

ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก www.unique.ac.nzต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron