เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Curtin University Singapore

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ กับ Curtin University Singapore

Postby uniadvice » Fri May 04, 2018 11:10 am

Curtin University Singapore


Curtin University Singapore
เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Curtin ประเทศออสเตรเลีย โดยปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษานานาชาติระหว่างประเทศในแถบภูมิภาค โดยมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาคุณภาพสูง และทำหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และยังได้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในด้านวิชาการเพื่อรักษามาตรฐานด้านการศึกษาให้อยู่ในระดับสูง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ดี

Curtin University Singapore ตั้งอยู่ห่างจากย่านใจกลางธุรกิจประเทศสิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที การเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนทั้งรถบัส และรถไฟฟ้า


หลักสูตรที่เปิดสอน
· Certificate IV Tertiary Preparation Program ระยะเวลาเรียน 2 เทอม (8 เดือน)
· Diploma of Arts and Creative Industries ระยะเวลาเรียน 2 เทอม (8 เดือน)
· Bachelor of Arts (Mass Communication) ระยะเวลาเรียน 4 เทอม (16 เดือน) (รับจบอนุปริญญาตรี)
· Diploma of Commerce ระยะเวลาเรียน 2 เทอม (8 เดือน)
· Bachelor of Commerce ระยะเวลาเรียน 6 เทอม (2 ปี)
· Master of International Business ระยะเวลาเรียน 3 เทอม (1 ปี)
· Master of Supply Chain Management ระยะเวลาเรียน 3 เทอม (1 ปี)
· Graduate Certificate in Project Management ระยะเวลาเรียน 1 เทอม (4 เดือน)
· Graduate Diploma in Project Management ระยะเวลาเรียน 2 เทอม (8 เดือน)
· Master of Science (Project Management) ระยะเวลาเรียน 3 เทอม (1 ปี)
* Master of Business Administration (Global) ระยะเวลาเรียน 4 เทอมค่าเรียน
Ø Certificate IV Tertiary Preparation Program S$ 13,400
Ø Diploma of Arts and Creative Industries S$ 17,280
Ø Bachelor of Arts (Mass Communication) S$ 34,560
Ø Diploma of Commerce S$ 17,280
Ø Bachelor of Commerce S$ 51,840
Ø Master of International Business S$ 32,256
Ø Master of Supply Chain Management S$ 32,256
Ø Graduate Certificate in Project Management S$ 11,080
Ø Graduate Diploma in Project Management S$ 22,160
Ø Master of Science (Project Management) S$ 33,240
> Master of Business Administration S$ 46,080หลักเกณฑ์ในการรับเข้าเรียน
- หลักสูตร Diploma
1. จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5(5.5) ยกเว้น Diploma of Arts and Creative Industries IELTS 6.0(6.0)


- หลักสูตร ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
1. จบปี 1 ของมหาวิทยาลัย
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0)


- หลักสูตร ปริญญาโท (Master Degree)
1. จบปริญญาตรี
2. ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.5(6.0)


นอกจากนี้ยังร่วมกับ Navitas English Singapore เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Diploma of English for Academic Purposes ผ่านแล้ว Direct Entry เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก


ดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.curtin.edu.sg
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron