เรียนต่อไอร์แลนด์ กับ Dublin Institute of Technology (DIT)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อไอร์แลนด์ กับ Dublin Institute of Technology (DIT)

Postby uniadvice » Fri May 04, 2018 11:06 am

Dublin Institute of Technology (DIT)


DIT
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ที่มีความทันสมัย ที่เปิดสอนมานานกว่า 120 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และมีการพัฒนาเทคนิคต่างๆด้านการศึกษาให้ทันสมัยอยู่ตลอด มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 50,000 คน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองดับลิน การเดินทางสะดวก ทั้งรถบัส รถไฟ และรถราง โดยวิทยาเขตในเมืองดับลินประกอบด้วย

• DIT Kevin Street เป็นวิทยาเขตที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ โดยเป็นวิทยาเขตที่เริ่มจากการเป็นวิทยาลัยเทคนิค โดยเป็นที่ตั้งของ Faculty of Science, Control Systems and Electrical Engineering, Electronic and Communication Engineering, Language

• DIT Aungier Street เป็นวิทยาเขตที่อยู่ใกล้กับวิทยาเขต Kevin Street สามารถเดินถึงกันได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่ โดยเป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุด และคณะมีเดีย

• DIT Rathmines Road and Chatham Row เป็นที่ตั้งของ Conservatory of Music and Drama

• DIT Cathal Brugha Street เป็นวิทยาเขตที่ตกแต่งใหม่ โดยเป็นที่ตั้งของคณะ การท่องเที่ยวและอาหาร ซึ่งประกอบด้วยห้องแลบ ห้องครัว และภัตตาคาร

• DIT Bolton Street and Linenhall เป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในอาคารแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของคณะ Built Environment and Engineering, Architecture

• DIT Mountjoy Square เป็นวิทยาเขตที่เป็นที่ตั้งของคณะ Art and Design, Social and Legal Studies


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรปริญญาตรี
2. หลักสูตรปริญญาโท


คณะที่เปิดสอน
• Faculty of Arts & Tourism
• Faculty of Business
• Faculty of Engineering & Built Environment
• Faculty of Engineering
• Faculty of Science & Health


ที่พัก
มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหาที่พัก ซึ่งมีที่พักให้นักศึกษาเลือกโดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเรื่องที่พักได้จาก www.findahome.ieต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron