เรียนต่อออสเตรเลีย กับ Ozford College Australia

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย กับ Ozford College Australia

Postby uniadvice » Mon Mar 19, 2018 4:10 pm

Ozford Australia (02501G,02427A,02573B)


Ozford เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ได้แก่ Ozford English Language Centre, Ozford College of Business and Ozford College-High School โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ในย่านธุรกิจของเมืองเมลเบิร์น การเดินทางสะดวกเพราะใกล้กับระบบขนส่งมวลชนของรัฐ ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง Ozford เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านหลักสูตรใหม่ๆที่มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน


Ozford English Language Centre
เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีการแบ่งระดับการศึกษาออกเป็นหกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยหลักสูตรจะเน้นทักษะทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

• General English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับนักเรียนที่ต้องการนำไปใช้สำหรับการทำงาน หรือเพื่อการท่องเที่ยว ค่าเรียนสัปดาห์ละ A$ 360

• English for Senior School Preparation เป็นหลักสูตรภาษาสำหรับการเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ค่าเรียนสัปดาห์ละ A$ 360

• IELTS Preparation เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS โดยจะเน้นการทำข้อสอบ ค่าเรียนสัปดาห์ละ A$ 360

• English for Academic Purposes (EAP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ค่าเรียน สัปดาห์ละ A$ 360


Ozford College of Business
เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรที่เน้นการทำงานได้จริง โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญาตรี โดยเปิดสอนในสาขาต่างๆ ดังนี้
• Accounting
• Business
• Business Management
• Hospitality (Commercial Cookery)
• Hospitality
• Information Technology (Digital Media Technology)
• Information Technology (Networking)
• TESOLOzford College – High School
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาในระดับ Year 10, Year 11(VCE/VCAL) และ Year 12 (VCE/VCAL) โดยหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะในเชิงวิชาการในขณะที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา


ที่พัก
โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการจัดหาที่พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย โดยนักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัวพร้อมอาหาร และใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลียต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 147
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron