เรียนต่อแคนาดา กับ Simon Fraser University (SFU)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา กับ Simon Fraser University (SFU)

Postby uniadvice » Tue Feb 13, 2018 12:15 pm

Simon Fraser University (SFU)


SFU
เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศแคนาดา และเป็นผู้นำด้านการศึกษา รวมถึงผลงานด้านการวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความคึกคักของเมืองแวนคูเวอร์ ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ Burnaby, Surrey, Vancouver มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1965 ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 32,000 คน โดยเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 100 หลักสูตร ใน8 คณะ ดังนี้

• Faculty of Education
• Faculty of Science
• Faculty of Health Sciences
• Faculty of Applied Sciences
• Faculty of Communication, Interactive Arts and Technology
• Faculty of Environment
• Faculty of Business Administration
• Faculty of Computing Science and Arts & Social SciencesSimon Fraser University English Language and Culture Program
เป็นสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัย Simon Fraser ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1995 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อ รวมถึงการทำงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดาด้วย สถาบันสอนภาษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ รวมถึงศูนย์กีฬาต่างๆ ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนการเดินทางสะดวก


ค่าเรียน 2017
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ Premium Program(27 hours per week) 8 weeks ค่าเรียน CD$ 3,250
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ Core Program(24 hours per week) 8 weeks ค่าเรียน CD$ 2,900
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 weeks Program(27 hours per week) ค่าเรียน CD$ 1,700
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ Multi-Term (Premium)
- Two term (16 weeks) ค่าเรียน CD$ 6,500
- Tree term (24 weeks) ค่าเรียน CD$ 9,750
- Four term (32 weeks) ค่าเรียน CD$ 13,000
วันเปิดเรียน ปี 2017
9 มกราคม, 7 มีนาคม, 8 พฤษภาคม, 4 กรกฎาคม, 5 กันยายน, 31 ตุลาคม


ที่พัก
สถาบันจัดหาที่พักกับครอบครัวชาวแคนาดา โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือน รวมอาหาร 3 มื้อ C$ 1,000


ดูรายละเอียดข้อมูลของสถาบันได้จาก www.sfu.ca/elc
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 135
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron