เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Otago Boys High School

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Otago Boys High School

Postby uniadvice » Tue Feb 13, 2018 11:54 am

Otago Boys High School/ Dunedin


Otago Boys' High School
ตั้งอยู่ที่เมืองดะนีดิน ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศนิวซีแลนด์ คือมหาวิทยาลัยโอตาโก อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1863 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการที่เป็นเลิศ รวมถึงสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการเข้าสังคม วัฒนธรรม วิชาการ และด้านกีฬา

โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของเมืองดะนีดิน การเดินทางสะดวก ผู้คนเป็นมิตร เมืองมีความทันสมัยสะดวกสบายและ ปลอดภัย


สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส


โรงเรียนรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ชั้น Year 9 - Year 13 หรืออายุ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งนักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มเล็กห้องละประมาณ 25 คน ทำให้อาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร ESOL programme สำหรับนักเรียนต่างชาติ


ที่พัก
นักเรียนสามารถเลือกที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ หรือเลือกพักที่หอพักนักเรียน


ค่าใช้จ่าย ปี 2018
ค่าเรียนต่อปี: NZ$ 14,500
ค่าจัดหาที่พัก: NZ$ 200
ค่าที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ต่อปี (47 สัปดาห์): NZ$ 12,500
ค่าหอพักต่อปี: NZ$ 14,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน: NZ$ 750
ค่ากิจกรรม: NZ$ 400
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน: NZ$ 350
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี: NZ$ 550


ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก www.obhs.school.nzต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 135
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests