เรียนต่อออสเตรเลีย กับ University of Technology Sydney (UTS)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย กับ University of Technology Sydney (UTS)

Postby uniadvice » Mon Feb 12, 2018 2:01 pm

University of Technology Sydney (00099F)


UTS เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ จึงได้รับการกล่าวว่าเป็น "Sydney's city University" ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ และระบบขนส่งของเมืองซิดนีย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยของหลักสูตรซึ่งพยายามปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันทำให้นักศึกษาที่เรียนจบสามารถหางานทำได้เร็วและได้รับอัตราค่าจ้างที่ดี


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์ภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดของประเทศออสเตรเลียภายใต้ชื่อ "Insearch" โดยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ General English , Academic English Pathway(AEP) , IELTS Preparation

2. หลักสูตรมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี(3 ปี), ปริญญาโท(1 - 2 ปี) และปริญญาเอก(4 ปี)


คณะที่เปิดสอน
1. Faculty of Business โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ Business Administration , Accounting , Finance , HRM , Marketing , Operations and Supply Chain Management , Management , Event Management , Tourism Management

2. Faculty of Design, Architecture and Building โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ Project Management , Planning , Property Development , Design , Animation , Advanced Architecture , Architecture

3. Faculty of Education โดยมีสาขาวืชาเด่นๆ ดังนี้ TESOL, Applied Lingistics , e-Learning

4. Faculty of Engineering โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Engineering Management , Groundwater Management , Software Engineering Management , Computer Control Engineering , Energy Planning and Policy , Manufacturing Engineering and Management , Telecommunications Engineering , Structural Engineering , Telecommunication Networks , Water Engineering, Environmental Engineering Management

5. Faculty of Communication โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Media Arts and Production , Journalism , Communication Management , Creative Writing , Information and Knowledge Management , Internation Studies

6. Faculty of Information Technology โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ Interactive Multimedia , Information Technology , Internetworking

7. Faculty of Law โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ LLM , Dispute Resolution , Legal Studies , International Law

8. Faculty of Nursing, Midwifery and Health โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Health Services Management , Nursing

9. Faculty of Science โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Science Management

ค่าเรียน เทอมละประมาณ 450,000 กว่าบาท

• Academic English programs เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ค่าเรียน สัปดาห์ละ A$ 485


ที่พัก
มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ UTS Housing Service เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักชั่วคราว เนื่องจากหอพักของมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา โดยที่พักของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสำหรับการทำวิจัย


www.uts.edu.au/international
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 135
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests