เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO University of Exeter

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ กับ INTO University of Exeter

Postby uniadvice » Fri Feb 09, 2018 3:31 pm

INTO University of Exeter


มหาวิทยาลัย Exeter ตั้งอยู่เมือง Exeter เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมืองลอนดอน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง โดยรถไฟ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองใหม่ และเมืองเก่าได้อย่างลงตัว มีภูมิอากาศอบอุ่น มีธรรมชาติที่สวยงาม มีความปลอดภัยสูง เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ มีจำนวนประชากรประมาณ 122,000 คน การเดินทางสะดวก ทั้งรถไฟ รถบัส หรือรถยนต์ส่วนบุคคล


Website: www.into.uk.com/exeter


University of Exeter มหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งในปี 1955 มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 15,000 คน ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,000 คน ที่มาจาก 120 ประเทศจากทั่วโลก มีวิทยาเขตติดอันดับวิทยาเขตที่สวยที่สุดของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และยังถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ 12 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในหมู่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกในด้านหลักสูตรการเรียน การสอน และหลักสูตรการทำวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


INTO University of Exeter ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Exeter ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งห้องสมุด ยิมเนเซียม เป็นต้น มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 300 คน ที่เตรียมเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ 400 คน ที่เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และด้านวิชาการให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงเตรียมในด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยรับประกันหลังจากนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้


หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตร International Foundation Programme
• หลักสูตร International Diploma Programme
• หลักสูตร International Graduate Diploma Programme
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English for University Study, General English, Pre-Sessional English)


หลักสูตร International Foundation Programme
เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมสำหรับเข้าเรียนต่อปริญญาตรีปี 1 ของมหาวิทยาลัยในสาขา Humanities, Law and Social Science, Computer Science, Engineering and Mathematics, Economics, Finance and Accounting and Science ระยะเวลาเรียน 3 เทอม (9 เดือน)

Entry Requirement: รับจบ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 อายุ 17 ปี ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตร International Year One Programme
เป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีปี 1ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียน 9 เดือน หลังจากเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปี 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลยในสาขา Engineering, Management and Business Economics, Accounting and Finance, Psychology ระยะเวลาเรียน 9 เดือน

Entry Requirement: จบปี 1 ของมหาวิทยาลัย ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Undergraduate Study

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตร International Graduate Diploma Programme
เป็นหลักสูตรเตรียมสำหรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ และการทำวิจัย ระยะเวลาเรียน 9 เดือน ในสาขา Management, Finance, Law and Legal Studies

Entry Requirement: รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Postgraduate Study

Intake: กันยายน และ มกราคม


หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
• English for University Study เปิดปีละ 4 ครั้ง ในเดือน กันยายน, มกราคม, เมษายน และ กรกฎาคม เรียน 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อใน Foundation, Diplomaของมหาวิทยาลัย แต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยลงทะเบียนขั้นต่ำ 1 เทอม ( 10 – 13 สัปดาห์)
• General English เปิดปีละ 4 ครั้ง ในเดือน กันยายน, มกราคม, เมษายน และ กรกฎาคม เรียน 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในGraduate Diplomaของมหาวิทยาลัย แต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยลงทะเบียนขั้นต่ำ 1 เทอม (10 – 13 สัปดาห์)
• Pre-Sessional English ระยะเวลาเรียน 5 – 10 สัปดาห์ เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เปิดปีละ 2 ครั้งในเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม สำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบตอบเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์


ค่าเรียน 2017
• Internaional Foundation Pathway in Biomedical, Life and Environmental Science, Engineering, Mathematics, Computer Science and Physical Scince:
- 3 term: GBP 18,495
- 4 term: GBP 23,245


• Pathway in Humanities, Law and Social Science:
- 3 term: GBP 18,495
- 4 term: GBP 23,245


* Pathway in Accounting and Finance: Business Management, Economics:
- 6 months: GBP 15,995

* Pathway in Mathematics with Finance, Economics and Management:
- 3 term: GBP 18,495

* International Year One Pathway in Accounting and Finance, Management and Business Economics:
- 3 term: GBP 18,495

* Pathway in Engineering, Psychology:
- 3 term: GBP 18,495

* Graduate Diploma:
- 3 term: GBP 18,495

• English for University Study per Term: GBP 4,750


*** หลักสูตรเด่นๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเงิน การจัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 135
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron