เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Ara Institute of Canterbury

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ กับ Ara Institute of Canterbury

Postby uniadvice » Fri Feb 09, 2018 3:19 pm

Ara Institute of Canterbury/Christchurch


Ara Institute of Canterbury
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลและมีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาคุณภาพสูงทั้งในระดับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการรับรองจาก NZQA โดยหลักสูตรปริญญามีฐานะเท่าเทียมกันกับปริญญาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จบจาก Ara มีความเพียบพร้อมด้วยทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที จึงทำให้ง่ายต่อการหางานทำและด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ จึงมีจำนวนนักศึกษาต่อปีประมาณ 25,000 คน ต่อปีโดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500 คน


หลักสูตรที่เปิดสอน
* นันทนาการผจญภัยและการศึกษากลางแจ้ง
* สัตวศาสตร์
* วิทยาศาสตร์ประยุกต์
* สถาปัตยกรรมศึกษา
* การทำขนม
* การผลิตสื่อวิทยุและวีดีโอดิจิตอล
* บริหารธุรกิจ
* การศึกษาชุมชน สังคมสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
* การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)
* คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
* การจัดการก่อสร้าง/การสำรวจเชิงปริมาณ/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
* การออกแบบ (นิเทศศิลป์ ทัศนศิลป์ แอนนิเมชั่น 3 มิติ)
* เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
* วิศวกรรมศาสตร์ (โยธาและเครื่องกล)
* การบริหารการจัดงาน
* การออกแบบและเทคโนโลยีแฟชั่น
* แต่งผม
* การจัดการโรงแรม
* การออกแบบสารสนเทศ
* การออกแบบ/ตกแต่งภายใน
* ภาษานานาชาติ (จีน,ญี่ปุ่น)
* ดนตรีแจ๊ส ศิลปะละครสัตว์ ศิลปะการแสดง
* เมารีศึกษา
* การพยาบาล การสร้างภาพทางการแพทย์ ผดุงครรภ์
* การปรุงอาหารแบบมืออาชีพ
* การเดินทางและการท่องเที่ยววันเริ่มภาคเรียน
หลักสูตรการศึกษาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม


ค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษาโดยอยู่ระหว่าง NZ$ 18,770- 28,900


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของ Ara
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในศูนย์สอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไครสต์เชิร์ช โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และ การสอบแคมบริดจ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สอบ IELTS ในเมืองไครสต์เชิร์ช ด้วย


ค่าเรียน 2018
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 395
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS 4 สัปดาห์ ค่าเรียน NZ$ 1,580
หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge 12 สัปดาห์ ค่าเรียน NZ$ 4,740


ดูรายละเอียดของสถาบันเพิ่มเติมได้จาก http://www.ara.ac.nz/explore-ara/internationalต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 135
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests