เรียนต่อไอร์แลนด์ กับ Dublin International Foundation Colleg

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อไอร์แลนด์ กับ Dublin International Foundation Colleg

Postby uniadvice » Sat Jan 13, 2018 12:52 pm

Dublin International Foundation College (DIFC)


DIFC
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และไอร์แลนด์ ในการทำหลักสูตร Foundation สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และประเทศไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการจัดทำหลักสูตร Foundation โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองดับลิน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับนักศึกษาทั้งห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องอาหาร ศูนย์กีฬา เป็นต้น DIFC ได้รับการรับรองจาก Northern Consortium UK (NCUK) ในการจัดทำหลักสูตร Foundation โดยรับประกันว่าหลังจากนักศึกษาผ่านหลักสูตรสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ NCUK ดังนี้


สมาชิกของ NCUK ในประเทศอังกฤษ ได้แก่
University of Bradford
University of Huddersfield
University of Leeds
Leeds Metropolitan University
University of Liverpool
Liverpool John Moores University
University of Manchester
Manchester Metropolitan University
University of Salford
University of Sheffield
Sheffield Hallam University
Queen Mary University of London
University of Sussex
Kingston University
Aston University
University of Birmingham
University of Kent
University of Southamptonสมาชิกของ NCUK ในประเทศไอร์แลนด์ ได้แก่
University College Dublin
University College Cork
National University of Ireland, Galway
Queen’s University, Belfast
National University of Ireland, Maynooth
University of Limerick
Dublin City University
Dublin Institute of Technology
National University of Ireland Corkหลักสูตรที่เปิดสอน
• International Foundation Year ระยะเวลาเรียน 9 เดือน สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในประเทศอังกฤษ, ไอร์แลนด์ หรือ ออสเตรเลีย ในสาขา Business, Computers, Engineering, Science, and Health and Science โดยหลักสูตรเปิดในเดือน มกราคม และกันยายน

• Pre-Master Programme ระยะเวลาเรียน 10 เดือน สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบในระดับปริญญาตรี และสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์ โดยมีผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 โดยหลักสูตรสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อใช้สำหรับการเรียนต่อ สอนการทำวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเปิดในเดือน มกราคม และ ตุลาคม

• Pre Foundation English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4.0 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร Foundation Year และ Pre-Master Programme หลักสูตรเปิดสอนทุกเดือน โดยมีระยะเวลาเรียน 3 – 9 เดือน


ที่พัก
On-Campus เป็นหอพักที่อยู่ในโรงเรียน ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที
Homestay เป็นการพักกับครอบครัวชาวไอร์แลนด์ รวมอาหารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 153
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron