เรียนต่ออังกฤษ กับ Hertfordshire International College

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ กับ Hertfordshire International College

Postby uniadvice » Sat Jan 13, 2018 12:38 pm

Hertfordshire International College of Business and Technology (HIBT)


The University of Hertfordshire เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ทันสมัย โดยเป็นหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษที่ถูกจัดอันดับในระดับต้นๆในประเภทมหาวิทยาลัยใหม่ที่มีการเติบโตเร็วและมีผลงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงผลงานการวิจัยที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Hatfield อยู่ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 20 – 30 นาที โดยรถไฟ


HIBT เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก University of Hertfordshire ให้ทำหลักสูตร Pathway Programmes สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย โดยรับรองผลการเรียนจากนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรอนุปริญญาตรีที่ HIBT สามารถเข้าเรียนต่อในระดับ ปี2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย โดยมีวิทยาเขตอยู่ในวิทยาเขต Hatfield College Lane campus ของมหาวิทยาลัย Hertfordshireหลักสูตรที่เปิดสอน
1. English for Academic Purposes (EAP)
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4.0 – 4.5 แต่ไม่เพียงพอสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับอนุปริญญาตรี

2. Certificate Level – Pre-University
เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดี

3. Diploma Level – 1st Year University
หลักสูตรอนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปี1 ของมหาวิทยาลัย รับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. Postgraduate Pathway Program – Law
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตร Master of Law แต่ไม่ได้จบในสาขากฎหมาย หรือคุณสมบัติไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


สาขาวิชาที่เปิดสอน
• Business หลังจากผ่านหลักสูตร Diploma Level แล้วสามารถเข้าเรียนต่อ ปี 2 ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร Bachelor of Art (Business Studies, Business Administration, Marketing, Accounting and Finance, Economics) and Bachelor of Science (Accountancy and Management Information Systems, Business Information Systems)

• Mass Communications หลังจากผ่านหลักสูตร Diploma Level สามารถเข้าเรียนต่อ ปี 2 ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร Bachelor of Arts Mass Communications (Media and Society, Media in an International Context, Making a Documentary and Digital Production, Celebrity and the Media, British Film, The New Hollywood, Film Production, Journalism Professional Portfolio)

• Law หลังจากผ่านหลักสูตร Certificate Level สามารถเข้าเรียนต่อ ปี1 ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร Bachelor of Law (International Commercial Law, International Law, Internet Law, Company Law, Commercial sale of goods, Evidence, Medical Law, Partnership and agency, Human rights and civil liberties)

• Science and Engineering หลังจากผ่านหลักสูตร Certificate Level สามารถเข้าเรียนต่อ ปี 1 ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตร Bachelor of Engineering and Bachelor of Science

• Life Sciences and Psychology หลังจากผ่านหลักสูตร Certificate Level สามารถเข้าเรียนต่อปี 1 ของมหาวิทยาลัยได้ในหลักสูตร Bachelor of Science (Psychology, Biochemistry, Biomedical Science, Pharmaceutical Science, Pharmacology, Physiology, Molecular Biology and Genetics, Environmental Studies, Microbiology, Biotechnology, Applied Biology)


ที่พัก
On Campus accommodation:
หอพักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีห้องนอนส่วนตัว แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ และทำอาหารเอง
Off Campus accommodation:
หอพักที่อยู่นอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาทีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 153
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron