เรียนต่ออเมริกา กับ Western Washington University (WWU)

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา กับ Western Washington University (WWU)

Postby uniadvice » Fri Jan 12, 2018 11:05 am

Western Washington University (WWU)


WWU
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่เมืองเบลลิงแฮม ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซีแอทเทิล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที และอยู่ห่างจากเมือง แวนคูเวอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที WWU มีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรปริญญาตรี
3. หลักสูตรปริญญาโท
4. หลักสูตรปริญญาเอก


คณะที่เปิดสอน
• College of Business and Economics
• College of Fine and Performing Arts
• College of Humanities and Social Sciences
• College of Science and Technology
• College of Interdisciplinary Studies
• Graduate School
• College of the Environment
• College of Education


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (Language Institute)
มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนภาษาอังกฤษ Direct Entry สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะต้องจบภาษาในระดับ 5 (Intensive English Program) นอกจากนี้ยังมีเปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อปรับตัวก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (Bridge Program)

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) ช่วยให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ในด้านธุรกิจ และสังคม หรือเพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาที่ WWU มีห้องเรียนขนาดเล็กและอาจารย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทักษะ และประสบการณ์อันเยี่ยมยอดในด้านการสอน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์โอกาสให้นักศึกษา สามารถปรับปรุงทักษะ การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยอาศัยกิจกรรมในชั้นเรียน และปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐตลอดจนสมาชิกในชุมชน


จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรเข้มข้น 10 สัปดาห์ เริ่มต้นในเดือน มกราคม มีนาคม และ กันยายน
- หลักสูตรเข้มข้น ภาคฤดูร้อน 9 สัปดาห์ เริ่มต้นในเดือน มิถุนายน
- ชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษในระดับการใช้งาน ทักษะในการเรียนระดับอุดมศึกษา
- การออกเสียง และการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
- มี 5 ระดับ นักศึกษาสามารถเรียนแต่ละระดับให้จบได้ภายใน 1 ภาคการศึกษา
- จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์มีอัตราไม่เกิน 15 คน
- ประสบการณ์ที่หลากหลายในชั้นเรียน เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาของ WWU ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตร IEP เข้าไปนั่งเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย WWU เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
- การกวดวิชา และห้องอ่านตำรา
- บริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา เช่น รถรับเมื่อมาถึงเมืองเบลลิงแฮม การปฐมนิเทศ การให้คำปรึกษาเรื่องที่พักอาศัย วัฒนธรรม สุขภาพ และความปลอดภัยเกณฑ์ในการรับเข้าเรียน
• ระดับปริญญาตรี รับจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ TOEFL iBT80/ IELTS 6.5 หรือผ่าน Direct Entry ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย

• ระดับปริญญาโท รับจบปริญญาตรี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ผลภาษาอังกฤษ TOEFL iBT86/ IELTS 7.0, Personal Statement


ที่พัก
มหาวิทยาลัยมีหอพักในมหาวิทยาลัย หรือจะเลือกอยู่กับ Host Family ก็ได้


ดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้จาก www.wwu.edu
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 153
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron