เรียนต่ออเมริกา กับ Shoreline Community College

เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา กับ Shoreline Community College

Postby uniadvice » Thu Jan 11, 2018 10:51 am

Shoreline Community College


Shoreline Community College
ตั้งอยู่เมือง Shoreline ห่างจากเมือง Seattle ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยรถบัส เป็นวิทยาลัยของรัฐบาล ก่อตั้งในปี ค.ศ.1964 มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 12,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 700 คน มีสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายมากกว่า 100 สาขา ทั้งหลักสูตรที่เป็นทางสายวิชาชีพ และหลักสูตรโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก “Northwest Commission on College and University”


หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Intensive English, ESL)
• หลักสูตร 2 ปีแรกของปริญญาตรี (University Transfer)
• หลักสูตร Professional/Technical Degree
• หลักสูตร High School Programs


สาขาวิชาที่เปิดสอน
• Anthropology
• Architecture
• Art & Art History
• ASL
• Astronomy
• Biology
• Business
• Chemistry
• Cinema-Drama-Film
• Communication Studies
• Computer Science
• Construction Management
• Criminal Justice
• East Asia Studies
• Economics
• Education
• Engineering
• English
• Environmental Science/Oceanography
• Ethnic Studies/Equity & Social Justice
• Gender and Women's Studies
• Geography
• Geology
• Health Professional Programs
• History
• Informatics
• International Studies
• Journalism
• Mathematics
• Music
• Philosophy
• Physics
• Political Science
• Psychology
• Social Work & Human Services
• Sociology
• World Languagesจุดเด่นของวิทยาลัย
- ห้องเรียนขนาดเล็ก สูงสุดไม่เกิน 30 คนต่อห้อง
- มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ
- มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรียกว่า “Academic Support Provided” หลายด้าน เช่น ESL Technology, Math, Sciences, English, Bio Chem, Academic Tutoring, Computer
ที่พัก
วิทยาลัยยังไม่มีหอพักเป็นของตัวเอง ดังนั้นที่พักจะเป็นที่พักกับ Host Family หรือ Apartment

ดูรายละเอียดข้อมูลของวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ www.shoreline.edu
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2764683 นะคะ
uniadvice
Site Admin
 
Posts: 153
Joined: Wed May 06, 2009 2:36 pm

Return to เรื่องทั่วไป

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron