menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 8
Fun Cooking @ Singapore
Mini Golf in Singapore
Day 10

Mr.Pongsatorn Kongpum

ปอน หนุ่มหล่อของเราเป็นน้องชาย ของพี่แป้งที่ทางยูนิแอ็ดไวส์ดําเนินการเรื่องเรียนต่อต่างประเทศให้ค่ะ

และเหมือนกันคือ แป้งอยากให้ปอน มีประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตต่างแดนเหมือนแป้ง

(แต่ทําไมไปคนละเมืองน๊า อ๋อ คงอยากให้น้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ)

เมื่อปอนเรียนจบ B. of Arts จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปอนได้ออกเดินทางไปเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ North Sydney English College (ชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่ที่ซิดนีย์) เรียบร้อยแล้วค่ะ

ยังไม่แน่นะคะ ปอนอาจจะเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทด้วยเลยก่อนกลับมา สู้ สู้ นะคะ