menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Rock Climbing

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Promotion เรียนภาษาอังกฤษ กับ New Zealand Language Centres


New Zealand Language Centres (NZLC)

 

NZLC เป็นสถาบันสอนภาษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีที่สุด ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้มากกว่าการได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่โปรดปราน แต่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้รับประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ GEOS ที่มีอยู่ทั่วโลกถึง 38 แห่ง ใน 17 ประเทศ เพื่อที่จะเรียนรู้ในการสื่อสารในภาษาที่ต่างกันและได้มีส่วนร่วมกับผู้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน NZLC ได้มีการก่อตั้งมานานากว่า 25 ปี โดยได้มีการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนและการให้บริการให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดมาทำให้เป็นหนึ่งในสถาบันผู้นำทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศสถาบันหนึ่ง


NZLC มีหลักสูตรมากมายให้กับนักเรียนได้เลือกเรียน โดยทุกหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการสอนและฝึกอบรมในการสอนนักเรียนอย่างเป็นสากลและมีความตั้งใจในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง

 

Auckland Language Centre (ALC) 

โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความทันสมัย รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เพียบพร้อม เป็นเมืองทางเศรษฐกิจหลักของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ


Auckland Language Centre ประกอบด้วย 2 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ โดยวิทยาเขตแรกตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ และ อีกวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Takapuna campus ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่อยู่ห่างจากชายหาด Takapuna เพียง 1 นาที และห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 15 นาที โดยรถยนต์ โดยทั้งสองวิทยาเขต อยู่ใกล้กับป้ายหยุดรถประจำทางสายหลัก และท่าเทียบเรือเฟอร์รี่

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ Cambridge (FCE/CAE)

หลักสูตรพิเศษ
• หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ : TESOL, TECSOL & CELTA
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

 

Christchurch Language Centre CLC)  

ไครส์เชิร์ช เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ และมีเสน่ห์ เป็นเมืองที่รู้จักกันดีในนามของ “The Garden City” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสวนสาธารณะอยู่มากมาย


Christchurch Language Centre ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 นาที ไปยังศูนย์กลางของสถานีรถประจำทาง เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง นักเรียนมาจากหลากหลายเชื้อชาติ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Cambridge (FCE, CAE)
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS


หลักสูตรพิเศษ
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
• หลักสูตรเรียนภาษาสำหรับเด็ก (อายุ 11 – 15 ปี)

 

Wellington Language Centre (WLC) 

เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มั่นคง มีท่าเทียบเรือที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทำให้เมืองเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม


Wellington Language Centre ตั้งอยู่ในอาคาร SAATCHI & SAATCHI ซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายหลัก และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 15 นาที โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
• หลักสูตรเรียนภาษารายบุคคล
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS

 


New Zealand Language Centres Promotion!!! Thailand Special

 General English

1 - 11 weeks  ................................................................................NZ$ 280 per week

12 - 23 weeks  ............................................................................. NZ$ 270 per week

24 weeks + ................................................................................. NZ$ 260 per week

 

 

Promotion!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนและจ่ายค่าเรียนภายใน ธันวาคม 2017

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ