menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
เก็บตกจากแคนาดา
Day 8
Day 4

Language Studies International

Language Studies International

Language Studies International (LSI)

 

LSI เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี โดยมีนักเรียนจากทั่วโลกที่เข้ามาศึกษา เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ LSI ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มอลตา ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนต่อในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น

 

วิทยาเขตที่เปิดสอนในประเทศแคนาดา

 

LSI, Toronto
Toronto
เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ โรงเรียนตั้งอยู่ที่โรสเดล ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอาคารที่มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ครบครัน

 

LSI, Vancouver
Vancouver
เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่ที่สุดติดอันดับโลก โรงเรียนตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยในใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ใกล้กับรถประจำทาง และรถไฟฟ้า โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย พร้อมฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน

 

ประสบการณ์ที่นำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ
• LSI International Atmosphere
นักเรียนจะได้พบนักเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนต่างชาติที่มาเรียนภาษา
• LSI Language Centres. สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั้งด้านวัฒนธรรมและสังคม
• LSI Small Classes นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว
• LSI Quality Inspected Homestays. นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศที่เลือกเรียนเพื่อเป็นการช่วยในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจากนอกห้องเรียน
• LSI Teachers. อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกมาในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นมิตร พร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับการเรียนภาษา
• LSI Language Centres. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
• LSI Interactive Classroom. การสอนภาษาที่มีการตื่นตัวตลอดเวลาในห้องเรียนจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างเร็วและคล่องแคล่ว
• LSI Finds the Right Level for You. ในวันแรกของการเปิดเรียนนักเรียนจะได้ทำการสอบเพื่อจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนในระดับความรู้ของนักเรียนเอง
• LSI Certificate. นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในวันสุดท้ายหลังจากจบหลักสูตร
• LSI Multimedia/Internet. สถาบันมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นการฝึกด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ใหม่ๆ
• LSI Free Internet Access มีอินเตอร์เน็ตสำหรับบริการนักเรียนได้ใช้ฟรี

 


หลักสูตรที่เปิดสอน
1. General Courses โดยแบ่งออกเป็น
- LSI Standard 20 course เป็นการเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์
- LSI Intensive 30 course เป็นการเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์

 

2. International School Year (ISY) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระยะยาว ตั้งแต่ 24/30/36/48 สัปดาห์


3. Preparation for University, College and Career เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะสำหรับใช้ในการศึกษาต่อ


4. Exam Preparation หลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ Cambridge/TOEFL iBT/TOEIC


5. English for Specific Purposes เป็นหลักสูตรภาษาเฉพาะทาง เช่น English for Teaching


6. English for Business เป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 

 

ค่าเรียนหลักสูตร Intensive English 30 Courses 2018 

 ระยะเวลาเรียน  ค่าเรียน ต่อ สัปดาห์
 1 - 3 weeks CAD 400 
 4 - 11 weeks CAD 390 
 12 - 15 weeks CAD 375 
 16 - 23 weeks CAD 360 
 24 - 48 weeks CAD 310 

 


ที่พัก
LSI
มีบริการจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนที่มาเรียนภาษากับสถาบันโดยที่พักแบ่งออกเป็น

 

LSI Homestays
เป็นการพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่พักที่มีความปลอดภัย และนักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

 

LSI Residential/Student Hostels
เป็นหอพักของโรงเรียนซึ่ง จะแบ่งเป็นห้องเดี่ยว หรือห้องคู่ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่ๆจากทั่วโลก

 

Residence Hotels
เป็นที่พักที่ราคาประหยัดกว่าโรงแรม มีบริการทำความสะอาด และในบางแห่งอาจมีอุปกรณ์ทำครัวให้ด้วย

 

 

ดูรายละเอียดของสถาบันได้จาก www.lsi.edu