menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 3
On Arrival Day 1
Bye Bye Canada

Green River Community College (Seattle, WA)

Green River Community College (Seattle, WA)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะที่มีหลักสูตรการเรียนสองปี ตั้งอยู่ที่เมืองกรีนริเวอร์ ใกล้กับเมืองซีแอตเทิล มีนักศึกษาประมาณ 10,000 คน รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ 1,000 คน โดยมาจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ โดยการเรียนที่วิทยาลัยเป็นเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของสหรัฐ โดยมีที่พักในวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีแบบไร้สาย ค่าใช้จ่ายต่ำ จำนวนนักศึกษาต่อชั้นเรียนมีจำนวนน้อย มีการให้การปรึกษาเป็นส่วนตัว บรรยากาศในวิทยาลัยสวยงามปลอดภัยและอบอุ่น

ภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น
โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ระดับเข้มข้น (IESL) เป็นการเตรียมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเข้มข้น สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
* เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง
* ไวยากรณ์, การเขียน, การอ่าน, การพูดและการเตรียมตัวสอบ TOEFL
* แบ่งการศึกษาเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่การเตรียมระดับพื้นฐานจนถึงระดับการศึกษา
* โปรแกรมเชื่อมต่อ IESL + ชั้นเรียนระดับการศึกษา (คะแนน TOEFL 450)

หลังจากเรียนจบหลักสูตรโปรแกรม IESL แล้วเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนระดับการศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ TOEFL

ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
นักศึกษาใช้เวลาเรียนสองปีในระดับปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรที่สามารถลงทะเบียนเรียนเฉพาะสาขานั้นๆ หรือบางครั้งวิชาที่เรียนจะรวมอยู่ในโปรแกรมที่สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หลักสูตรโปรแกรมต่างๆประกอบด้วย การบิน การออกอากาศกระจายเสียง ธุรกิจระหว่างประเทศ วาทนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอื่นๆ อีกกว่า 30 หลักสูตร

การโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย
ในช่วง 2 ปีแรก โดยนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ นักศึกษาสามารถวางแผนการโอนหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปควบคู่กับวิชาที่จะนำเข้าสู่วิชาเอกตามที่นักศึกษาต้องการ (นักศึกษาอาจจะต้องลงเรียนวิชาที่ไม่สามารถโอนหน่วยกิตได้และอาจใช้เวลาในการเรียนนานกว่า 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลและการทดสอบของนักศึกษา) โดยนักศึกษาเรียน 2 ปี การศึกษาที่ กรีนริเวอร์ คอมมิวนิตี คอลเลจ และอีก 2 ปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

สถิติของนักศึกษาที่เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบ 2 ปีการศึกษาแล้ว ดังนี้
* มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
* มหาวิทยาลัยคอร์แนล
* มหาวิทยาลัยเพอร์ดู
* มหาวิทยาลัยอินเดียน่า
* มหาวิทยาลัยมิชิแกน
* มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย
* มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
* มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์
* มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ เบิร์กเลย์
* มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ ลอส แอนเจลีส
* มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

สาขาที่โอนหน่วยกิตได้มี ดังนี้:
ศิลปศาสตร์ การออกแบบ ธุรกิจ สุขศาสตร์ การสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบิน และอื่นๆ อีกหลายสาขาวิชา

ข้อกำหนดในการรับเข้าเป็นนักศึกษา
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. รายการสถานะทางการเงิน
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงิน 50 ดอลลาร์ (ไม่สามารถขอเงินคืนได้)
4. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี
5. ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนสุดท้ายที่เรียนโดยให้โรงเรียนใส่ซองปิดผนึก
6. ผลภาษาอังกฤษ TOEFL 61/173/500 or IELTS 5.5

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนในระดับภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น (IESL) ไม่ต้องใช้ TOEFL/IELTS

ค่าใช้จ่าย
ไตรมาส (3 เดือน) ค่าเรียน 3,100 ดอลลาร์สหรัฐ
ปีการศึกษา (9 เดือน) ค่าเรียน 9,300ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 3,039 ดอลลาร์สหรัฐ/ เทอม

วันเปิดภาคการศึกษา
ฤดูหนาว เดือน มกราคม - มีนาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เดือน มีนาคม - มิถุนายน
ฤดูร้อน เดือน มิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง เดือน กันยายน - ธันวาคม

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 092 9653659 นะคะ