menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
with Nadine Baladi /ILSC - San Francisco
        (Director)
BBQ Day in Auckland

Palmerston North Girls\' High School (PNGHS)

Palmerston North Girls\' High School (PNGHS)Palmerston North Girls’ High School (PNGHS)


Palmerston North Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาหญิงล้วน ของรัฐบาล ที่เปิดทำการสอนมานานกว่า 100 ปี เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1902 ตั้งอยู่เมือง Palmerston North ปกติคนทั่วไปมักเรียกสั้นๆว่า Palmy เป็นเมืองที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม เมือง Palmy ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ห่างจากเมืองเวลลิงตัน ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยขับรถ และห่างจากโอ๊คแลนด์ ประมาณ 6 ชั่วโมง โดยขับรถ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ถึงแม้จะเป็นเมืองที่เงียบสงบ แต่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ทั้งสถานที่ช้อปปิ้ง โรงหนัง โรงละคร สถานที่เล่นกีฬา และสันทนาการเกือบทุกประเภท


PNGHS มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 1,250 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 30 คน ที่มาจากหลากหลายประเทศ เปิดรับนักเรียนในระดับ Year 9 - Year 13 (อายุระหว่าง 13 – 18 ปี) ขนาดชั้นเรียน มีขนาดเล็ก คุณครูสามารถติดตามผลของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีครูผู้ชำนาญเฉพาะทางคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด มีความหลากหลายของวิชาและมีตัวเลือกที่เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในการต่อยอดไปยังวิชาชีพในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย และกีฬาในแขนงต่างๆ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะเป็นนักกีฬาอาชีพได้ต่อไปในอนาคต และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด


ด้าน Academic นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่สามารถใช้เรียนต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยได้และสามารถได้คะแนนตามมาตรฐานของการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ในหลากหลายสาขาวิชา

ด้านกีฬา ทางโรงเรียนมีตัวเลือกทางการกีฬามากกว่า 30 ประเภท ทั้งแบบทีม และบุคคล โดยทีมนักกีฬาของโรงเรียนได้รับเลือกให้แข่งขันในกีฬาประจำปีทั้งในระดับท้องถิ่น และอีกหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน และมีโอกาสแข่งขันในระดับชาติ

The Arts นักเรียนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โต้วาที นักร้องประสานเสียง เต้น แฟชั่น การเขียน การพูดในที่สาธารณะ และอีกมากมายที่จะทำให้การเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อที่พัก
โรงเรียนจัดหาที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ให้กับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนมั่นใจว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรมของของนิวซีแลนด์เทอมการศึกษาปี 2018
เทอม 1: 30 มกราคม – 13 เมษายน
เทอม 2: 30 เมษายน – 6 กรกฎาคม
เทอม 3: 23 กรกฎาคม – 28 กันยายน
เทอม 4: 15 ตุลาคม – 12 ธันวาคมค่าใช้จ่ายปี 2018
ค่าเรียน ปีละ : NZ$ 15,000
ค่าดำเนินการของโรงเรียน : NZ$ 1,000
ค่าประกันสุขภาพ : NZ$ 585
ค่าจัดหาที่พัก : NZ$ 500
ค่าที่พักกับโฮมสเตย์ ต่อ สัปดาห์ : NZ$ 250
ค่าผู้ปกครอง ต่อปี : NZ$ 200
ค่าเครื่องแบบ
- Year 9 – Year 11 : NZ$ 300 – NZ$ 400 / set
- Year 12 – Year 13 : NZ$ 400 – NZ$ 600 / set
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด : NZ$ 1,000ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก :  http://www.pnghs.school.nz/16/index.php