menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
5th Day

Seafield School of English/ Auckland

Seafield School of English/ Auckland

Seafield School of English

 


Seafield School of English เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดอยู่ใน Category 1 และมีประสบการณ์ในด้าน การเรียน การสอนมายาวนานและในปี 2012 Seafield ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 6 ของ 700 โรงเรียนภาษาในรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมของ Ryugaku Journal (RJ) และในปี 2017 Seafield ยังคงมีสถานะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่ม Category 1 ซึ่งจะได้รับการประเมินทุก 4 ปี


โรงเรียนภาษาอังกฤษของ Seafield เพิ่งย้ายไปอยู่ที่ Auckland City 'Sails' ซึ่งที่ตั้งเดิมของโรงเรียนอยูในเมืองไครสต์เชิร์ช Seafield ตั้งอยู่ที่ชั้น 3, 131 Queen Street มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่ใจกลางย่านธุรกิจในบรรยากาศที่หลากหลายและมีชีวิตชีวา วิทยาเขตสามารถเดินทางไปยังริมน้ำ สถานีรถบัส ร้านค้า ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต คาเฟ่และบาร์ ห้องสมุดสาธารณะ โรงยิมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ มีสถานที่กว้างขวางและทันสมัยสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ถูกสร้างขึ้นอย่างเพียบพร้อม สำหรับนักเรียนที่ต้องการความยอดเยี่ยม!Seafield เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลหลายแห่งซึ่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) และเตรียมสอบ IELTS, TOEIC และ Cambridge

 

Seafield School of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีประวัติในการก่อตั้งมายาวนาน เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศของความเป็นมิตร และตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง รวมถึงมีวิธีการสอนที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความสุขและได้รับประโยชน์ในการเรียนอย่างเต็มที่ โดยโรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA) นอกจากนี้คณาจารย์ของโรงเรียนยังเป็นผู้มีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

 


หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน
• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
• หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ

• หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC/IELTS/Cambridge PET
• หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

 


ค่าเรียนปี 2018

ลงทะเบียนเรียน 1 - 13 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 395

ลงทะเบียนเรียน 14 - 23 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 385

ลงทะเบียนเรียน 24+ สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 375

 


ที่พัก
โรงเรียนมีการจัดที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ โดยทางโรงเรียนมีการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่จะจัดให้กับนักเรียนเข้าพักอาศัย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความสะดวกสบายไปพร้อมกับโอกาสในการที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษไปด้วย โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัว พร้อมอาหาร นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นอิสระ โรงเรียนยังสามารถจัดหาที่พักประเภทอื่นให้กับนักเรียนได้ เช่น โรงแรม หรือ โมเต็ล

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียน www.seafield.co.nz