menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 9
Day 6

Unique New Zealand English Language School/ Auckland

Unique New Zealand English Language School/ Auckland

Unique New Zealand English Language School

 


Unique เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน ที่ได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority ตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยตั้งอยู่ที่ Browns Bay ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามห่างจากเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 20 นาที เป็นศูนย์กลางด้านดนตรีและศิลปะ ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง คาเฟ่ ร้านอาหารและศูนย์กีฬา

Unique เป็นสถาบันสอนภาษาที่หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนในการเรียนภาษา หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องทั้งสี่ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อ การทำงาน หรือเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนที่มาจาก 40 ประเทศทั่วโลกที่มาเรียนภาษากับทางโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาโดยตรง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และในสถานที่ที่สวยงามที่ล้อมรอบไปด้วยชายหาดที่สวยงามใกล้กับโรงเรียน

 

หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน

1. General English

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อใช้อย่างเป็นทางการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง


2. English for Academic Purposes (EAP)

เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา เปิดสอน 4 ระดับ จากระดับกลาง จนถึงระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและคำศัพท์ชั้นสูง เพื่อการสอบ IELTS  หรือเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน


3. Exam Preparation

ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อการสอบ TOEFL และ Cambridge โดยจะเปิดสอนในช่วงบ่าย ในช่วงเช้าจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในระดับอุดมศึกษา


4. Business & Work Skills Development

เป็นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงาน เป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ โดยโครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจ ทักษะการทำงานและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล


5. English for Further Studies (EFS)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรเน้นทั้งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการเตรียมพื้นฐานด้านการศึกษาตามระบบการเรียนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการสอนคำศัพท์ สอนทักษะการเรียน การบริการเวลา และรวมถึงด้านวัฒนธรรม


6. Junior English

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 8 – 12 ปี การเรียนการสอนเน้นที่ความสนุกสนานและบรรยากาศที่เป็นกันเอง อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ผ่านทางด้านการศึกษาธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ การแสดง เกมส์กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง

 

ค่าเรียนปี 2018 

ลงทะเบียนเรียน 2 - 12 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 390

ลงทะเบียนเรียน 13 - 24 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 370

ลงทะเบียนเรียน 25+ สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 350

 


ที่พัก
การใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เป็นโอกาสดีที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตประจำวันที่ต่างกันไป นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยโฮมสเตย์ ของ Unique ได้รับการคัดเลือกอย่างดีในลักษณะความเป็นกันเองและรูปแบบการใช้ชีวิต ครอบครัวเหล่านี้จะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัย และชีวิตประจำวันของนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จด้านการเรียน โฮมสเตย์ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่สามารถมาโรงเรียนโดยการเดิน หรือรถโดยสารประจำทางในระยะสั้นๆ

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนได้จาก www.unique.ac.nz