menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 1
Whale Watching

Omnicom School of Languages

Omnicom School of Languages

Omnicom School of Languages

 


Omnicom School of Language เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชน โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Calgary และ Toronto เป็นโรงเรียนที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้พัฒนาอย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1974 โดยเปิดดำเนินการสอนมานานกว่า 30 ปี โดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศแคนาดา โดยเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และจบหลักสูตรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรง

 

 

Toronto เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับจาก UNESCO ให้เป็นเมืองใหญ่ที่สะดวกสบายน่าอยู่และปลอดภัยที่สุดของโลก และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีความทันสมัยแต่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยและเก่าได้อย่างลงตัว โรงเรียน Omnicom Toronto ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง โดยอยู่ในย่าน North York Centre ซี่งอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง โรงภาพยนตร์ และภัตตาคาร และการเดินทางเข้าเมืองสะดวก

 

 

Calgary เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศแคนาดา โดยวัดจากรายได้เฉลี่ยของประชากร และคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นหนึ่งเมืองที่ถูกจัดอันดับจาก UNESCO ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกด้วย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศแคนาดาในแถบเทือกเขาร๊อกกี้ เป็นเหมือนเมืองเทพนิยายล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ และในช่วงฤดูหนาวยังเป็นเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวอีกด้วย โรงเรียน Omnicom Calgary ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับรถไฟ และสถานีรถประจำทาง และอยู่ใกล้ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยสามารถเดินไปได้

 

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน
• Intensive English Programs
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เปิดสอนในระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง โดยอาจารย์ผู้สอนมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการสอนด้วย


• High School Bridge Program เป็นหลักสูตรภาษาสำหรับเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของประเทศแคนาดา


• Private Instruction เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว


• TOEIC/ TOEFL/ Cambridge Preparation Program เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC/ TOEFL / Cambridge


• The Business English Programs เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยเน้นศัพท์สำหรับธุรกิจ และทักษะด้านการสื่อสารในเชิงธุรกิจ


• Academic/ College Preparation เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย

 

 

ค่าเรียน ปี 2012

 ค่าเรียน/จำนวนสัปดาห์

Toronto 

Calgary 

 2 - 4 weeks

C$ 315 

C$ 300 

 5 - 8 weeks

C$ 310 

C$ 295 

 9 - 12 weeks

C$ 305 

C$ 290 

 13 - 20 weeks

C$ 300 

C$ 285 

 21 - 28 weeks

C$ 295 

C$ 275 

 29 - 48 weeks

C$ 290 

C$ 265 

 

 

 

ที่พัก
ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนโดยที่พักแบ่งออกเป็น

Homestay
เป็นการพักกับครอบครัวชาวแคนาดา เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้พัฒนาได้เร็วขึ้น โดยนักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัวพร้อมกับอาหาร

Residence Accommodation
เป็นการพักอาศัยใน hotel rooms, apartments or furnished suites ซึ่งที่พักจะมีบริการเฉพาะวิทยาเขตในเมืองโตรอนโตเท่านั้น

 

ดูรายละเอียดของโรงเรียนได้จาก www.omnicomstudy.com