menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Graduation
Time Files very fast
Day 12

Pembina Trails School Division

Pembina Trails School Division

Pembina Trails School Division

 

Pembina Trails School Division เป็นแผนกการศึกษาของรัฐบาล โดยมีโรงเรียนในสังกัด 33 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด 12 เปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 19 ปี โดยทุกโรงเรียนทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และบางแห่งเปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย อาจารย์ทุกคนได้รับการรับรองจากรัฐบาลของมณฑลมานิโทบา และทำการสอนในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล อาจารย์ผู้สอนวิชา ESL เป็นผู้ชำนาญพิเศษด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดยไม่มีข้อกำหนดของระดับต่ำสุดของภาษาอังกฤษ  ซึ่งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนจะถูกประเมินเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้ตลอดทั้งปี โดยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในค่าเล่าเรียน

 

Pembina Trails School Division ตั้งอยู่ในเมืองวินนิเป็ก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลมานิโทบา และตั้งอยู่ใจกลางประเทศแคนาดา ห่างจากเมืองโตรอนโตไปทางตะวันตกใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 2.5 ชั่วโมง โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งที่พักอาศัย ที่มีความสงบ และปลอดภัย

 

โรงเรียนเปิดทำการสอนในระบบภาคการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่ม กันยายน ถึง มกราคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ม กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน

 

สามารถดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนในสังกัดได้จาก  www.pembinatrails.ca/schools

 

ที่พัก

นักเรียนทุกคนจะต้องพักอาศัยกับครอบครัวโฮมสเตย์ ซึ่งจัดเตรียมให้โดยโรงเรียน โดยโฮมสเตย์นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกอย่างรอบคอบรวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติด้านการทำทารุณกรรมต่อเด็ก และประวัติอาชญากรรม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ด้านโฮมสเตย์พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ละ 7 วัน