menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Friday in Canada
Weekend Activity

FLS International

FLS International

FLS International
 

FLS เป็นผู้นำในด้านสถาบันสอนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณภาพสูงมานานกว่า 20 ปี โดยหลักสูตรจะเน้นให้นักเรียนได้พูดเหมือนเจ้าของภาษาพร้อมทั้งฟังและพูดได้อย่างมั่นใจ โดยหลักสูตรออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานในทุกระดับของภาษาโดยนักเรียนจะได้เรียนในระดับความรู้ของแต่ละคน และได้พบเพื่อนใหม่ๆที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มาเรียนภาษาที่ FLS ซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียน

 

FLS เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ACCET (Accrediting Council on Continuing Education and Training) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ NAFSA, AAIEP,TESOL
 

 

วิทยาเขตของ FLS International
• Saddleback College, California

เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนำในแถบแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง Orange Country และอยู่ไม่ไกลจาก Sandy Beaches เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสูตร 2 ปี ที่ได้รับการรับรองจาก “Western Association of Schools and College (WASC)”วิทยาลัยมีจุดเด่น ในด้านศูนย์การเรียนรู้ และห้องทดลองที่ทันสมัย ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ โดยเทียบจากจำนวนนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก เช่น UC Irvine, UC Berkeley, UCLA. UC San Diego และ University of Southern California และมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายแห่ง


• FLS Citrus College/ Glendora, California
วิทยาเขตอยู่ในวิทยาลัย Citrus ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอยู่ใกล้กับ foothills of the San Gabriel Mountains และสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียได้ง่าย ทั้งชายทะเล ภูเขาและทะเลทราย รวมถึง Disneyland, Universal Studios, Hollywood and Beverly Hills


• FLS Saint Peter's University/ Jersey City, New Jersey
Saint Peter's University ตั้งอยู่ห่างจาก Manhattan ประมาณ 3 กม. นักเรียนสามารถนั่งรถไฟใต้ดินเข้ามาที่ Manhattan ได้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตร ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีสาขาให้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขา


• FLS Boston Commons/ Boston, Massachusetts
วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน โดยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสวนสาธารณะ และประวัติศาสตร์ด้านการประกาศอิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการเงินด้วย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งการศึกษาโดยเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น Harvard, MIT, Boston College and Boston University


• FLS Tennessee Tech University
สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี เทนเนสซี ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในข่าย “มหาวิทยาลัยชั้นนำ” และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทางตอนใต้ ในระดับปริญญาโท จากการรายงานผลของ US News & World Report เป็นวิทยาเขตที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และอยู่ไม่ไกลจากเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่าง Nashville


• FLS International ศูนย์เชสต์นัท ฮิลล์ คอลเลจ 

ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก อันสวยงามในย่านเยอรมันทาวน์ ที่หรูหราของ ฟิลาเดลเฟีย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาในสถาบันที่เป็นมิตร และอยู่ห่างจากใจกลางเมืองฟิลาเดลเฟีย เพียงไม่กี่นาที 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. Super-Intensive English Program (SUPER) โปรแกรมภาษาแบบเร่งรัด โดยมีการจัดการเรียนสอนแบบการสอนสด เรียน 40 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาอัดแน่นและมีประสิทธิภาพที่สุดในอเมริกา

2. Intensive English Program (IEP) โปรแกรมภาษาแบบเข้มข้น หลักสูตร 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่เป็นที่นิยมเรียนที่สุด เพราะมีเนื้อหาการเรียนที่ครอบคลุมพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ และยังสามารถลงวิชาเลือกได้ตามต้องการของนักเรียน

3. Academic Year Abroad Program เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่วางแผนการเรียนภาษาในระยะยาว 20 สัปดาห์ ขึ้นไป

4. Semi-Intensive English Program (SEP) เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น หลักสูตรการสอนทักษะพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมและความบันเทิงต่างๆของอเมริกาและประเทศในแถบใกล้เคียง
โรงเรียนมีวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกเรียนในระหว่างเรียนภาษาโดยสามารถเลือกวิชา ดังนี้
• American Culture
• TOEFL Preparation
• Business English
• English for Tourism
• Slang and Idioms
• English Through Film and more….

 

 

ที่พัก

Homestays
FLS มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกาให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันอย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วด้วย

Campus Residence
FLS ในแต่ละวิทยาเขตจะมีหอพักให้กับนักเรียนที่อยู่ในบริเวณวิทยาเขตด้วย
 

 

ดูรายละเอียดข้อมูลของสถาบันได้จาก www.fls.net