menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 2
Day 4

New Horizon College / Napier

New Horizon College / Napier

New Horizon College 

 

New Horizon College เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1988 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงาม โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเนเปีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและมีอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในแบบอาร์ต เดโค (Art Deco) และถูกเรียกว่าเป็นเมือง Art Deco ซึ่งเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอาหารและไวน์ชั้นเยี่ยม ผู้คนที่มีความเป็นมิตร โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับชายหาด เจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา โดยการสอนที่ใช้พื้นฐานของวิธีการสื่อสารแบบใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ซึ่งจะคอยกระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง


 

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรนี้เปิดสำหรับนักเรียนทุกระดับความรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถึงระดับสูง โดยหลักสูตรถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะทุกด้านของภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง


2. หลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ โดยหลักสูตรนี้รวมไปถึงการทดสอบและวิธีการศึกษา


3. หลักสูตรการเตรียมสอบ Cambridge สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ FCE, CAE


4. หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่สนใจธุรกิจระหว่างประเทศ โดยโรงเรียนจัดทำการสอบ TOEIC ทุกๆ 2 เดือน สำหรับนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น


5. หลักสูตรผสม เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในสถานที่ 4 แห่ง ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนในเครือหลักสูตรผสมนี้ ตั้งอยู่ในเมือง  โอ๊คแลนด์  ไครช์เชิร์ช และ ควีนสทาวน์

 

 


ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 2018  

ลงทะเบียนเรียน 2 - 11 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 410 

ลงทะเบียนเรียน 12 - 23 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 390 

ลงทะเบียนเรียน 24+ สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ NZ$ 370 

 

 

 

ที่พัก
ครอบครัวนิวซีแลนด์

โดยการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และสามารถเดินไปเรียน หรือขี่จักรยาน หรือนั่งรถเมล์ไม่ไกลจากโรงเรียน

หอพักหรือ บ้านพักรวม
สำหรับนักเรียนที่ชอบความเป็นอิสระ และชอบปรุงอาหารรับประทานเอง


ดูข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  www.newhorizon.ac.nz