menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 3
Thai Food in New Zealand

United States of America

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ โดยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 18 เท่าประกอบด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือ วอชิงตันดีซี โดยรัฐเหล่านี้มีพื้นที่ติดต่อกัน 48 รัฐ ยกเว้น รัฐฮาวายซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และรัฐอลาสก้า ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดา ส่วนทิศใต้ติดกับประเทศแมกซิโก ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติค เนื่องจากประเทศมีพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ คือ มีทั้งเป็นป่าดงดิบ ที่ราบสูงและที่ลุ่ม ภูเขา ทะเลทราย ประเทศอเมริกามีประชากรประมาณ 300 กว่าล้านคน โดยมีเชื้อสายมาจากหลายชนชาติ ทั้งจากประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาและชาวเอเชีย โดยชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม คือชาวอินเดียแดง เนื่องจากประเทศอเมริกามีพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้แบ่งการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ ซึ่งรัฐต่างๆจะปกครองตนเอง โดยมีเมืองหลวงคือวอชิงตันดีซีเป็นศูนย์กลางการปกครอง โดยมีระบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุด โดยจะมีการเลือกตั้งทุกๆ สี่ปี ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นแบบเสรี โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในฐานะปานกลาง ประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเจริญและเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายและอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากประเทศอเมริกามีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงได้ทำการแบ่งรัฐต่างๆตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ดังนี้

 • The West: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Alaska, Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Colorado, Wyoming, Montana, Utah, Hawaii
 • The Southwest: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, South California, Nevada
 • The Midwest: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Wisconsin, IIIinois, Michigan, Indiana, Ohio, Iowa, North Dakota, South Dakota, East Colorado, Kansas, Minnesota, Nebraska, Missouri
 • The South: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Oklahoma, Missouri, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kentucky, West Virginia, Florida
 • The Middle Atlantic: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York
 • New England: ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ดังนี้ Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine


สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่บรรยากาศติดลบแบบขั้วโลกเหนือ จนถึงบรรยากาศร้อนแบบทะเลทราย โดยแบ่ง เป็นสี่ฤดู ดังนี้
     - ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
     - ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
     - ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
     - ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ระบบการศึกษา
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของโลก มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหลักสูตรที่มีหลากหลายนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นการส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีกระทรวงศึกษาของแต่ละรัฐเป็นผู้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน โดยแบ่งระบบการศึกษาออกเป็น ดังนี้


     - ระดับอนุบาล เริ่มต้นด้วยโรงเรียนเตรียมอนุบาล ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ขวบ
     - ระดับประถมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 6 ปี โดยใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี
     - ระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่เกรด 7 – 12
     - ระดับอุดมศึกษา เริ่มตั้งแต่หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยสถาบันการศึกษาของอเมริกามีมากมายกว่า 3,000 แห่งทั้งที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน

ปีการศึกษา
ปีการศึกษาของประเทศอเมริกาจะเริ่มประมาณ เดือนกันยายนถึงพฤษภาคม โดยแบ่งเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

 • ระบบ Semester เป็นระบบที่ใช้กันมากที่สุด ใน 1 ปี จะแบ่งเป็น 2 เทอม โดยแต่ละเทอมใช้ระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – ธันวาคม และ เทอม 2 เริ่ม มกราคม – เมษาย
 • ระบบ Quarter แบ่งเป็น 4 เทอม ใน 1 ปี โดยในแต่ละเทอมใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม , เทอม 2 เริ่ม มกราคม – มีนาคม , เทอม 3 เริ่ม เมษายน – มิถุนายน , เทอม 4 เริ่ม มิถุนายน – สิงหาคม
 • ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ใน 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน กันยายน – ธันวาคม , เทอม 2 เริ่ม มกราคม – เมษายน และ เทอม 3 เริ่ม พฤษภาคม – สิงหาคม

ที่พัก
สถานศึกษาบางแห่งมีที่พักในจำนวนจำกัด ดังนั้นนักศึกษาควรสำรองที่พักล่วงหน้า โดยส่วนใหญ่สถานศึกษาจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าในการสำรองเรื่องที่พัก โดยที่พักแบ่งออกเป็น ดังนี้
 • ที่พักชั่วคราว

          โดยเป็นที่พักที่มีให้เลือกมากมายทั้ง โรงแรม YMCA หรือYHA

 • ที่พักของสถาบันการศึกษา

          มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีบริการหอพักสำหรับนักศึกษา แต่ก็จะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้นักศึกษาปฏิบัติตาม

 • ที่พักนอกวิทยาเขต

          มีทั้งบ้านเช่า อพาร์ตเมนท์ ทั้งที่มีเฟอร์นิเจอร์และไม่มีเฟอร์นิเจอร์ โดยลักษณะที่พักแบบนี้โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะต้องมีการเซ็นต์สัญญาเช่า ซึ่งจะต้องอยู่ตามสัญญาที่กำหนด

 • ที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกัน

          เป็นที่พักที่ทางสถาบันเป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งนักศึกษาจะมีห้องส่วนตัว พร้อมอาหารเช้าเย็น