menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Boat Trip in UK
Weekend in Canada

United Kingdom

สหราชอาณาจักร ประกอบด้วยการรวมกันของดินแดนทั้งสี่ส่วน ได้แก่ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือและ เวลล์ โดยในแต่ละส่วนเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่มีชีวิตชีวาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เช่น ดนตรี ศิลปะ การละคร วรรณคดีรวมถึงภาพยนตร์ สหราชอาณาจักรมีทั้งเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสัน และเมืองชนบทอันเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีแหล่งบันเทิงชั้นนำซึ่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาศึกษารวมถึงสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอันดับโลก สหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรประมาณ 60 ล้านคน การปกครองของประเทศเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ รัฐสภาของอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือสภาขุนนางและ สภาล่าง โดยสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยมีอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาล ส่วนสภาสูงมีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร
เมืองสำคัญๆที่เป็นที่รู้จัก

 • ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นเมืองใหญ่ที่สุด เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงเป็นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรม จึงเป็นเมืองที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
 • เคมบริดจ์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอันดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
 • อ๊อกซ์ฟอร์ด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเรียนการสอน และศาสนา เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และมีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่าน มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามในแบบของอังกฤษ
 • แคนเทอร์เบอร์รี่ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีโบสถ์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ
 • บริสตอล ตั้งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของกรุงลอนดอน ประมาณ 190 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกของประเทศอังกฤษ
 • ไบร์ทตันและโฮฟว์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ โดยชาวอังกฤษส่วนใหญ่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • บอร์นมัธ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลอนดอนประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวทางชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ มีทิวทัศน์ที่งดงาม
 • บาธ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 160 กิโลเมตรเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่อาณาจักรโรมัน
 • เบอร์มิ่งแฮม เป็นเมืองที่มีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร โดยเฉพาะช็อคโกแลต มีหมู่บ้านที่สวยงามเหมือนภาพวาด
 • แมนเชสเตอร์ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศไปทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีทีมฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยคือทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านดนตรี และการละครด้วย

สภาพภูมิอากาศ
สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน คือในช่วงฤดูร้อนกลางวันจะมีช่วงเวลาที่ยาว และในฤดูหนาวจะมีช่วงระยะเวลาที่สั้น โดยฤดูกาลแบ่งออกเป็น สี่ฤดู ได้แก่
     - ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
     - ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
     - ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
     - ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับปริญญา
 • ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนอายุ  5 – 13 ปี
 • ระดับมัธยมศึกษา หมายถึงโรงเรียนมัธยมของเอกชน รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียน หญิงล้วน ชายล้วนหรือ สหศึกษา มีทั้งแบบประจำ และ ไปกลับ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนประจำจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวด และถูกฝึกให้ทำประโยชน์ให้กับหอพัก ส่วนนักเรียนที่มีอายุมากกว่าจะถูกฝึกให้เป็นผู้นำ
 • ระดับอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญา ได้แก่ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและ วิทยาลัย โดยในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสหราชอาณาจักรประมาณ 100 แห่งซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมด โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 เทอม ต่อปี โดยเริ่มต้นภาคแรกในเดือน กันยายน จนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค ดังนี้
     - ภาคแรก ตั้งแต่ปลายเดือน กันยายน ถึง ธันวาคม
     - ภาคกลาง ตั้งแต่กลางเดือน มกราคม ถึง ปลายเดือน มีนาคม
     - ภาคปลาย ตั้งแต่ปลายเดือน เมษายน ถึง ต้นเดือน กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับในเดือนกันยายน แต่มีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับในเดือนมกราคมด้วย

ที่พัก
ที่พักมีให้เลือกหลากหลายประเภทโดยปกติสถาบันจะให้คำแนะนำในเรื่องที่พัก หรือช่วยในการดำเนินการจัดหาที่พัก โดยลักษณะของที่พักประกอบด้วย
 • ที่พักแบบโฮมสเตย์ เป็นการพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุน้อย หรือต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ โดยนักเรียนจะมีห้องพักส่วนตัว พร้อมกับอาหาร
 • หอพัก สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนในประเทศอังกฤษปีแรกมหาวิทยาลัยจะรับประกันในเรื่องหอพักซึ่งนักศึกษาปีแรกทุกคนจะมีที่พักในมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งแบบห้องเดี่ยว และห้องคู่ และแบบรวมอาหาร หรือทำอาหารทานเอง
 • อพาร์ตเมนท์ นักศึกษาสามารถเลือกที่พักแบบห้องเดี่ยว หรือแชร์กับคนอื่น ราคาขึ้นอยู่กับสภาพห้องพักและทำเลที่ตั้ง