menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 6
Bye Bye Singapore

การเตรียมตัวจัดกระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศ

 

 

ก่อนอื่นเลยคือน้องๆต้องทราบก่อนว่าน้ำหนักของกระเป๋าที่สายการบินให้นั้นจะอยู่ที่ 30 กิโลกรัม (สำหรับวีซ่านักเรียน)  อันนี้เฉพาะที่โหลดลงใต้เครื่องนะค่ะ ส่วนที่ให้ถือขึ้นเครื่องนั้นไม่เกิน 7 กิโลกรัมค่ะ

 

คราวนี้เรามาดูกันว่าจะต้องเตรียมอะไรใส่กระเป๋าไปบ้างนะค่ะ

 

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

โดยปกติแล้วที่ต่างประเทศเขาจะซักผ้ากันอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ดังนั้นน้องๆควรจะจัดเตรียมไปให้พอใช้ใน 1 อาทิตย์  ซึ่งก็จะมีดังนี้

เสื้อผ้า การแต่งกายเข้าเรียนของที่ต่างประเทศจะไม่มีเครื่องแบบนักเรียน ดังนั้นให้เตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่ไปเข้าห้องเรียนด้วย  แต่ถ้าจะให้ดีต้องเตรียมเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแล็ค หรือกระโปรงไปด้วยนะค่ะ เพราะว่าบางสถานที่เขาไม่อนุญาติให้ใส่ยีนส์เข้าไปค่ะ แล้วก็เสื้อกันหนาว เตรียมไปสักตัวสองตัวนะค่ะ

 

รองเท้า ให้เตรียมที่ใส่สบาย เพราะว่าอาจจะต้องมีการเดินเท้าเยอะ ถ้าหากว่าเป็นผ้าใบก็ควรจะเลือกที่ทนและดี เตรียมไปเผื่อไว้สัก 2 คู่ก็ได้ค่ะ อ่อ....อย่าลืมถุงเท้าด้วยนะค่ะ

 

กระเป๋าเป้ เอาแบบที่แข็งแรงนะค่ะ จะได้เอาไว้ใส่ของอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ที่ต้องใช้เรียนค่ะ

 

ร่ม พกติดตัวไว้ค่ะ เลือกซื้อแบบที่พับเก็บใส่กระเป๋าได้ เพราะว่าอากาศอาจจะแปรปรวนบ่อยค่ะ

 

แว่นกันแดด ที่ต่างประเทศแดดจะแรง ดังนั้นควรจะมีติดตัวไว้สัก 1 อันนะค่ะ

 

อุปกรณ์เครื่องเขียน ควรจะซื้อติดไปใช้ก่อน 1 ชุด เอาไว้น้องๆรู้ว่าต้องซื้อจากที่ไหนก็ค่อยไปซื้อมาใช้เมื่อหมดค่ะ

 

ครีมบำรุงผิว และอุปรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ควรจะต้องมีฉลากภาษาอังกฤษบอกกำกับอยู่และจะต้องยังไม่เคยเปิดใช้มาก่อนนะค่ะ

 

ยาสามัญประจำบ้าน เตรียมไปไว้สัก 1 ชุดนะค่ะ เผื่อจะต้องใช้ในช่วงที่ต้องปรับตัวเมื่อตอนไปถึงใหม่ๆอ่ะค่ะ และต้องอย่าลืมว่าต้องมีฉลากภาษาอังกฤษกำกับอยู่และยังไม่เคยเปิดใช้มาก่อน

 

พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ-ไทย เผื่อว่าต้องใช้เมื่อยามจำเป็นค่ะ

 

ถ้าหากว่าน้องๆต้องการที่จะเอาอุปกรณ์ไอทีไปด้วย เช่น Notebook, iPad ให้ถือขึ้นเครื่องนะค่ะ