menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
วันแรก
Day 3

    

 

       U n i A d v i c e คือ กลุ่มนักศึกษาไทย ที่มีประสบการณ์ตรงในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เรามีบุคลากรหนุ่มสาวที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และจากประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้ UniAdvice เป็นทีมงานคุณภาพที่คุณวางใจได้

 

เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาเสมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

 

   

 

 

       U n i A d v i c e เป็น ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์มานาน และเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Thai International Education Consultants Association, TIECA) และ ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์สอนภาษาอังกฤษชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชนให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ช่วยดำเนินการสมัครเรียน บริการด้านวีซ่า จัดหาที่พักและคนไปรับที่สนามบินในต่างประเทศ UniAdvice จะช่วยให้การเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นไปโดยสะดวกและง่ายขึ้น นอกจากนี้เรามีการจัดปัฐฉิมนิเทศนักเรียนทุกคนก่อนออกเดินทาง โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้          
       U n i A d v i c e เปิดทำการจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน ดังนั้นท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
      


       U n i A d v i c e มุ่งเน้นให้การเตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย UniAdvice จึงยินดีให้บริการแบบครบวงจร และเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ดังนี้

 

    * จัดสัมมนาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ
    * จัดให้มี Information Day หรือ Interview Programme
    * เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้สนใจศึกษาต่อโดยตรง
    * แนะนำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เช่น มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    * ดำเนินการสมัครเรียน และติดตามผลจากสถาบัน
    * จัดหาที่พัก และเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบินเพื่อส่งยังที่พัก
    * แนะนำข้อมูลด้านการใช้บริการธนาคารในต่างประเทศ
    * จัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
    * บริการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต
    * แนะนำข้อมูลการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
    * บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในต่างประเทศ
    * เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน การดูงาน หรือทัศนศึกษา

 

นอกจากนี้ U n i A d v i c e ยังมี ที่ปรึกษาด้านการศึกษา (Education Counsellor) ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้ง ศูนย์ข้อมูล (Resource Centre) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ อเมริกา ทั้งในรูปของเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว รูปภาพ หนังสือ วีดิทัศน์ และ CD เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณมีข้อมูลเพียงพอก่อนตัดสินใจ และสามารถวางแผนการศึกษาต่อต่างประเทศของคุณอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

                     พี่อ้อม                     พี่แก้ว                    พี่ก้อย         

     

    พี่ฝน                      พี่พลอย