menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 10
Day 4
บริการให้คำปรึกษาฟรี!!! เรียนต่อต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์
โดย ทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนต่ออังกฤษ หลักสูตร Foundation Year กับมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย Liverppool John Moores
เมื่อเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถทำงานต่อได้แล้ววันนี้
โดยมีระยะเวลา 2 - 3 ปี
เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (Master of International Business)
สำหรับคนที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหรือการติดต่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรอนุปริญญาสถาปัตย์ Interior Design
Interior Design เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน ในระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา โดยมีสถาบันที่มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านนี้ ดังนี้
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรป.โทสาขา TESOL
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการสอนภาษาที่เด่นๆ มีดังนี้
AUS
CAN
IRE
NZ
SIN
UK
USA
Promotion!! ถูกสุดๆ ถึง มิถุนายน 2561
เมือง ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน
เรียนภาษาที่บริสเบน กับ ALS IH ค่าเรียนราคาพิเศษ
ทุนส่วนลดค่าเรียนภาษาอังกฤษกับ Deakin University A$ 95
สมัครเรียน ภายในปี 30 กันยายน 2560 นี้ รับส่วนลดค่าเรียน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศไอร์แลนด์
1.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า 2.หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริง ที่มีระยะเวลาการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หลังจบการศึกษา
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอเมริกา
1. Passport ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. แบบฟอร์ม DS 160 ซึ่งกรอกเสร็จแล้ว
 
Star
Star
Star
evden eve nakliyat ferdi tayfur dinle mustafa ceceli dinle tilbe dinle
British
Canada
e visa
Education New Zealand
Enterprise Ireland
TIECA
Australia Future Unlimited
felca accredited