menu
Australia Canada Ireland New Zealand Singapore United Kingdom United States of America 
Star
Australia
เรียนต่อออสเตรเลีย
Canada
เรียนต่อแคนาดา
Ireland
เรียนต่อไอร์แลนด์
New Zealand
เรียนต่อนิวซีแลนด์
Singapore
เรียนต่อสิงคโปร์
United Kingdom
เรียนต่ออังกฤษ
United States of America
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา
Star
  AUS
  CAN
  IRE
  NZ
  SIN
  UK
  USA
Star
Day 13
Whale Watching in Canada
Day 2
บริการให้คำปรึกษาฟรี!!! เรียนต่อต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, สิงคโปร์
โดย ทีมงานคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการเรียนต่อต่างประเทศ
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรจิตวิทยา (Master of Psychology)
เรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทสาขาจิตวิทยาที่ประเทศออสเตรเลีย
เรียนต่อไอร์แลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เมือง Limerick
Limerick เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเมือง Dublin and Cork มีประชากรประมาณ 80,000 คน การเดินทางสะดวก เมือง Limerick เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ และความเป็นมิตรของคนนิวซีแลนด์
เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรเตรียมเรียนต่อปริญญาตรีประเทศนิวซีแลนด์
หลักสูตรเตรียมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในประเทศนิวซีแลนด์
เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตร Master of Public Administration
หลักสูตรสำหรับการบริหารองค์กรของภาครัฐบาล โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ดังนี้ The University of Sydney (00026A)
AUS
CAN
IRE
NZ
SIN
UK
USA
Free!!! Enrolment Fee สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษภายใน มิถุนายน 2018
สมัครเรียน ภายในปี 30 กันยายน 2560 นี้ รับส่วนลดค่าเรียน
ส่วนลดค่าเรียนภาษาอังกฤษราคาพิเศษ
ลงเรียน 9 สัปดาห์ รับฟรี 3 สัปดาห์ ค่าเรียน สัปดาห์ละ A$ 270
เรียนภาษาที่เมลเบิร์น ราคาถูกอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก
การใช้ธนาคารในต่างประเทศ
การขอหนังสือเดินทางแบบด่วน
ตั้งแต่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป สามารถยื่นเรื่องขอหนังสือเดินทางแบบด่วนได้แล้ว
 
Star
Star
Star
evden eve nakliyat ferdi tayfur dinle mustafa ceceli dinle tilbe dinle
British
Canada
e visa
Education New Zealand
Enterprise Ireland
TIECA
Australia Future Unlimited
felca accredited